Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen oktober 2019 - Side 61Mennesker træffer beslutninger – individuelt og i fællesskab
1. INFORMEREDE
BESLUTNINGER
om mit liv
2. EVIDENSBASEREDE
BESLUTNINGER
om min behandling
3. FÆLLES
BESLUTNINGER
om sundhed, sygdom,
behandling og pleje
PATIENT
Erfaringer
Færdigheder
Viden
Motivation
Opfattelser
SUNDHEDSPROFESSIONEL
Erfaringer
Færdigheder
Viden
Motivation
Opfattelser
KONSULTATIONSPROCESSEN
Udveksle forståelse
Begrunde præferencer
Implementere det aftalte valg
ANDRE MENNESKER
OG INFORMATION
ANDRE MENNESKER
OG INFORMATION
Medier, venner og familie, patienter,
sociale infrastrukturer,
politik
Medicinsk evidens, klinisk team,
sundhedssystemets infrastrukturer,
politikker
Figuren illustrer, hvordan forskellig kultur, viden og erfaringer har indflydelse på de beslutninger, der bliver taget, både
hos patienterne og deres pårørende (til venstre) og for de sundhedsprofessionelle (til højre). Delt beslutningstagning bliver
til, når disse erfaringer møder og beriger hinanden (i midten).
Hilary Bekker,7 University of Leeds. 2015. Oversat af Jeanette Finderup
at hvis patientinvolvering for alvor
ske tilgang i højere grad smelter
Med afsæt i miniprojektet og den
skal blive en del af det lægelige ar-
sammen i en fælles kultur.
øvrige litteratur på området anbefa-
bejde, er der behov for at arbejde
med lægekulturen så patientinvolveringens kultur og den biomedicin-
ler vi følgende initiativer, som kan
Seks konkrete anbefalinger
Hvordan gør man så det i praksis?
påvirke lægekulturen i en mere patientinvolverende retning:
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 6–2019
61

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm