Jubilæums magasin 84sider - Side 1212
Tarup Center
- et symbol på sammenhold
- Tarup Center skal have lov til at stå som
vartegn for Paarup Kommune. Derfor håber
jeg ikke, at Kommunalreform-kommissionen
og Folketinget ødelægger det hele for os ved at
indlemme vores kommune i nogen andre.
Det politiske budskab var ikke til at tage fejl af, da formanden for såvel Sognerådet i Paarup Kommune som for Tarup
Handelscenter A/S, Lennart Larson, i september måned 1968
indtog talerstolen under rejsegildet for det første overdækkede danske butikscenter uden for København.
- Vi står med det største byggeprojekt hidtil, og så vidt jeg ved, er
det første gang et selvejer-system som Tarup Handelscenter er set i
Danmark.
På et pressemøde dagen før Tarup Centers åbning senere
samme år fyrede Larson endnu en bredside af mod den
kommunesammenlægning, der lurede lige om hjørnet.
- Flakhaven er navlestrengen for Odense. Men navlen har kun
betydning ved fødslen. Bagefter er det pulsslagene fra forstadskommunerne, der tæller.
Men selvom 799 af 800 fremmødte på et borgermøde i 1969
stemte imod Paarup Kommunes indlemmelse i Odense, var
kampen forgæves. Den 1. april 1970 var Paarup Kommune
fortid på trods af en vækst, der savner sidestykke i den del af
Danmarkshistorien, som handler om Fyn.
Eksplosiv vækst af uhørte dimensioner
Forud var gået en periode på lidt under ti år, hvor indbyggertallet i Paarup Sogn var tredoblet fra lige godt 3.000 til
9.250. Primært takket være et fremsynet sogneråd og en
ikke mindre driftig entreprenør i skikkelse af Jens Preben
Koch. Op igennem 60’erne havde J.P. Koch hver eneste dag
rejsegilde på et af de ikoniske rækkehuse af høj kvalitet, der
den dag i dag præger området.
Så fra at sognet, der bestod af Tarup, Paarup, Villestofte, Stegsted og Snestrup, fremstod som en række uafhængige, relativt tyndt befolkede landsbyer, blev der på rekordtid skabt
et sammenhængende forstadsmiljø, hvis mange tilflyttere
naturligvis skulle serviceres. Elevtallet på områdets to skoler,
Tarup Skole og ikke mindst Paarup Skole, eksploderede, og i
januar 1968 stod Paaruphallen færdig i kommunens sydvestlige udkant.
Præcis ni måneder tidligere var det første spadestik til Tarup
Center taget på den mark ved Paarup Rådhus, hvor det var
planen, at de mange tilflyttere skulle foretage deres indkøb.
Og tanken gik langt videre end blot til etablering af en
handelsplads.
Man ville opføre et center for mangeartede aktiviteter, hvor privat
foretagsomhed og offentlig service skulle gå hånd i hånd og
tilgodese alle de behov, borgerne måtte have: Posthus, politistation, bibliotek, sognegård, børnehave og endda en kirke lå
på tegnebrættet. Ønsket var at tilgodese de behov, borgerne i
Paarup Kommune havde - fra vugge til grav.
Tarup Center forbereder version 5.0
I første omgang blev der budgetteret med et byggeri til 14
millioner kroner, og som noget helt nyt og revolutionerende
blev der lagt op til, at de handelsdrivende ikke blot skulle
være lejere men derimod ejere af centeret.
På et informationsmøde den 27. oktober 1966 var interessen for projektet så stor, at 80 procent af aktierne i Tarup
Handelscenter A/S var tegnet, før mødedeltagerne gik fra
hinanden.
Alt i alt var 21 forretninger på plads, da snoren blev klippet
den 3. december 1968 - og interessen for at komme med
i fællesskabet var så stor, at en fordobling af det samlede
butiksareal var vedtaget allerede inden, de første kunder
havde sat deres ben i centeret.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm