Jubilæums magasin 84sider - Side 6161
Rismarksbroen 2015 (Fyens Stiftstidende)
Tarup Center - et lokalt talerør
Selv om Tarup Centers kerneydelse selv sagt er at give sine kunder et så bredt sortiment af varer
og service som muligt, påtager man sig gerne opgaven med at agere talerør over for blandt andet
Odense Kommune.
- Lad det være sagt med det samme: I Tarup Center har vi aldrig
oplevet andet end lydhørhed og samarbejdsvilje fra Odense
Kommunes side. Både politikere og embedsmænd er altid parat til
at gå i dialog for at få løst de udfordringer, der måtte være. Både
specifikt for os som butikscenter og for områdets beboere generelt.
Centerchef i Tarup Center, Kim Lynbech, husker især et
eksempel, hvor samarbejdet med kommunen skulle vise
sig at få vital betydning - for centrets butikker og for især
de centerkunder, der kom til Tarup fra Nordfyn og Odenses
nordlige forstæder.
- Op til arbejdets påbegyndelse i marts 2015 vidste vi naturligvis
godt, at Rismarksbroen over Stavis Å skulle renoveres, men det
kom fuldkommen bag på os, at planen indebar en ensrettet
trafik over broen i nordgående retning, siger Kim Lynbech.
Han kunne med gru imødese, at mange af områdets beboere i de to år, projektet var sat til at vare, både i bogstavelig
forstand og i overført betydning ville komme til at vende
Tarup Center ryggen.
- Vi gik naturligvis i dialog med kommunen med det samme, og
der blev omgående igangsat analyser af situationen, så man
kunne finde en løsning, alle kunne leve med.
Tager gerne ansvar når der er behov for det
- Selvom vi ud fra vores registrering af besøgstal kunne påvise
et fald på 20-25 procent fra den ene dag til den anden, da brorenoveringen gik i gang, er det vigtigt for mig at slå fast, at det
ikke kun var os som center, der oplevede store gener med den
oprindelige løsning på Rismarksbroen.
- De mennesker, der normalt benytter sig af Rismarksbroen i
sydgående retning, var tvunget til enten at tage ud på en 11
kilometer lang omvej via Gl. Korup eller at køre gennem det
gamle Næsby ad veje, der slet ikke var gearet til hverken tæt eller
tung trafik, husker Kim Lynbech.
Trakken ophobede sig uhensigtsmæssigt, og uforholdsmæssigt mange mennesker blev ramt af trakomlægningen.
I den slags situationer oplever Tarup Centers ledelse altid at
blive kontaktet af områdets indbyggere.
- Herude i området har vi i Tarup Center en status i gæsternes
bevidsthed om, at vi tager ansvar for lokalområdet, når der er
behov for det, siger Kim Lynbech og pointerer - vi er på ingen
måde sat i verden for at tage politisk stilling til dette eller hint.
Men vi er gerne talerør for området, når der opstår udfordringer
med for eksempel infrastruktur herude.
- I den konkrete sag - der så klart har været min største udfordring i den tid, jeg har været centerchef - blev problemet klaret
ved, at kommunen investerede i en løsning, hvor fodgænger- og
cykeltrafik blev ført under broen, så der igen blev plads til bilpassage i begge retninger, fortæller Kim Lynbech.
- Tidligere har politikerne også været lydhøre, når vi for eksempel
i forbindelse med kommunalvalg har inviteret dem til politiske
debatter på centrets Store Torv. Blandt andet fik et stort borgerfremmøde i sin tid overbevist politikerne om, at det var en dårlig
idé at lukke Rugvang i den ene ende - en beslutning der på det
nærmeste var taget, da vi kontaktede politikerne.
Men endnu engang viste Odense Kommune sig som en seriøs
samarbejdspartner, der var parat til at lytte til fornuftige argumenter og omstøde egne oprindelige planer. I den slags sammenhænge er Tarup Center glade for at kunne være talerør for
eksempelvis lokale dagplejere eller forældre, der skal bringe børn
til og fra daginstitutioner, skole eller fritidsaktiviteter.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm