Jubilæums magasin 84sider - Side 7272
Får Tarup Center en ny engleport?
- borgerne bestemmer
I 1988 blev Bjørn Nørgaards ’Engleport’
opført ved Rismarksvej som et vartegn for
Tarup Center. Den stod kun i tre år, men nu
kan en afstemning bane vej for en efterfølger.
Lørdag den 3. november danner Tarup Centers Store Torv
ramme om en ociel valghandling - og i denne specielle
forbindelse skal man blot være fyldt 10 år for at kunne udfylde en stemmeseddel.
I modsætning til diverse valg til Kommunal- og Regionsråd,
Folketing og EU er der denne gang hverken opstillet partier
eller personer. Borgerne i Paarup og Tarup - vel at mærke vest
for Roers Allé - skal derimod tage stilling til, hvilket eller hvilke
af re udvalgte forslag, der vil forskønne bydelen mest.
’Borgerne bestemmer’ hedder initiativet, hvor Odense Kommune for femte år i træk har gjort det muligt for indbyggere
i byens mange lokalsamfund at fremkomme med ønsker, der
på den ene eller anden måde kan øge den lokale livskvalitet.
Forslaget om skulpturen ved Tarup Center er fremsat som en
udløber af, at Tarup Centers første skulpturelle vartegn, Bjørn
Nørgaards ’Engleport’ kun k tre års levetid ud for Indgang D
ved Rismarksvej.
’Engleport’, der blev opført i så forskelligartede materialer
som hårdt brændte, glaserede mursten, stål, træ, jern, glas og
plastic, blev til i 1988 i anledning af både Odense bys 1000års jubilæum og centrets seneste udvidelse. Men kraftige
påvirkninger fra den tunge trak på Rismarksvej k skulpturen
til at krakelere, og i dag er den genopført på Rådhustorvet i
Horsens, hvor Løvbjergkoncernen har hovedkontor.
Lørdag den 3. november er der så en mulighed for at bakke
op om at få et nyt vartegn opført ved Tarup Center. Det sker
som nævnt på Store Torv i tidsrummet 10-14.
I 2018 er der fra centralt hold afsat godt to millioner kroner
til formålet og hvert af de ti områder, der har søgt om midler
fra puljen, er blevet tildelt 200.000 kroner. Det drejer sig om:
Bolbro, Højby, Korup, Sanderum, Skibhus v. Skibhusforum,
Skibhuskvarteret, Stenløse Skt. Klemens, Tarup Paarup, Tarup
(øst for Roers Allé) og Vollsmose.
I slutningen af august kaldte ’Tarup-Paarup Bestemmer 2018’
til borgermøde i Paarup Sognegård og de forslag, der kom
frem ved den lejlighed, blev efterfølgende forelagt Odense
Kommunes ekspertudvalg, hvilket har resulteret i, at der
den 3. november er re emner tilbage til afstemning blandt
områdets indbyggere:
• Etablering af en flagallé på Paarupvej.
• Opsætning af bænke i hele området.
• Opsætning af skulptur ved Paaruphallen
• Opsætning af skulptur ved Tarup Centers kommende
bygning.
’Engleport’ fik en yderst begrænset levetid som skulpturel vartegn for
Tarup Center. Den 3. november har områdets indbyggere en ny chance
for at få en skulptur sat op ved centret. Afgørelsen træffes ved en afstemning på Store Torv.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm