Forårsprogram 2020 - Side 24HISTORIE
HISTORIE
GRUNDKURSER
Italiens historie
Hold 4002: 10 tirsdage kl. 16.15-18
(4/2-14/4)
Ved dr. phil., seniorforsker Gert
Sørensen, Københavns Universitet
I 2018 fik Italien den første populistiske regering, og det har skabt
tvivl om, hvor Italien er på vej hen.
Italien har igennem sin lange historie opsamlet en meget stor del
af Europas kulturarv. Det er derfor
ikke tilfældigt, at Italien altid har
været en vigtig politisk og kulturel
aktør i den europæiske historie og
siden 1950’ernes begyndelse taget
del i den europæiske integrationsproces.
Italien er i sammenligning
med andre europæiske stater en
forholdsvis ung stat, hvad de færreste måske tænker over. Landet
blev først til en egentlig nationalstat i midten af 1800-tallet, da en
række hidtil selvstændige småstater omkring hver deres større by
blev samlet til det, vi i dag kender
som Italien.
På dette kursus vil vi se på, hvordan de mange Italia’er blev til én
stat, og undersøge de varige konsekvenser af den historie arv, hvori
ikke mindst den katolske kirke har
sat sine spor. Vi vil trække de historiske linjer op, der ikke er mere
fortid, end at de fortsat gør sig
gældende i landets aktuelle valg
og prioriteringer. Vi vil undersøge
baggrunden for, at det Italien,
der ellers var så fremgangsrigt
op igennem efterkrigstiden, i dag
trues af dybe strukturelle problemer og risikerer at glide ud i den
europæiske periferi.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Verdenshistorie I: Fra oldtid
til r­ enæssance, reformation og
enevælde
Hold 4003: 10 mandage kl. 12.15-14
(3/2-20/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvis vi skal forstå vores samtid,
må vi kende historien. Dette
kursus har til formål at etablere
et grundlæggende kendskab til de
overordnede linjer og de væsentlige tildragelser og skikkelser i
verdenshistorien. Kurset tager
sin begyndelse i oldtiden og
fører deltagerne ud i verden og
op gennem tiden. Vi beskæftiger
os med: Statens og samfundets
tilblivelse i Ægypten og Mesopotamien, antikkens Grækenland og
den hellenistiske verden, romernes republik og verdensimperium,
Kina og mongolerne, Mogulriget
i Indien, osmannerne, afrikanske
kongeriger, folkevandringerne,
korstogene og middelalderens
konger, kirke og aristokrati frem til
reformationen, de store opdagelsesrejser og den europæiske
ekspansion samt tilblivelsen af
de enevældige magtstater. Kurset
er første del af to indføringer i
verdenshistorien.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Benedicte Fonnesbech-Wulff
og Palle Roslyng-Jensen: Historiens
Lange Linjer (2007, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Verdenshistorie II: Fra de store
revolutioner til i dag
Hold 4004: 10 onsdage kl. 12.15-14
(5/2-15/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Vi beskæftiger os med den
videnskabelige revolution i
1500-1600-tallet med Galileo,
Tycho Brahe og Kopernikus. Et
nyt menneske- og samfundssyn
opstår i oplysningen med bl.a.
Voltaire, Holberg og Rousseau.
Derpå kommer de amerikanske
og franske revolutioner med
Washington, Marie Antoinette og
Robespierre. Vi ser overgangen fra
muskelkraft til dampteknologi,
hvor stor økonomisk vækst også
giver alvorlige sociale problemer.
Storbyers, nationalstaters og ideologiers fremvækst, de borgerlige
revolutioner i 1830 og 1848, og
nationalisme fører os frem til
imperialismen, 1. Verdenskrig og
Den Russiske Revolution. Verdenskrisen og diktaturernes epoke
bringer os frem til 2. Verdenskrig,
afkolonisering, Den Kolde Krig
og verdenen i opbrud i 1989 og
efter 9/11 2001. Vi slutter med det
globale samfund, miljøet og årtusindskiftets nye udfordringer.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Benedicte Fonnesbech-Wulff
og Palle Roslyng-Jensen: Historiens
Lange Linjer (2007, Gyldendal).
Sted: Studieskole, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
24

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm