Forårsprogram 2020 - Side 25HISTORIE
Globalhistorie: Hvordan blev den
moderne verden til?
Hold 4005: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(4/2-14/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvordan har verden hængt
sammen op igennem historien? Hvorfor kom nogle lande
foran andre i den teknologiske
udvikling? Hvilken rolle spillede
Afrika og afrikanere i skabelsen af
den moderne verden? Hvad har
verdensreligionernes rolle været?
Hvordan har mennesket og naturen samvirket i at skabe historien?
Vi ser på den lille istid og heksebrændinger, kulturmøder i
Amerika, Kina, og Indien, slaveri
og slavehandel og på den spanske
syge som den industrialiserede
verdens ’sorte død’. Nøglen er
forbindelser i tid og rum mellem
befolkninger og kulturer. I fokus er
verdensomspændende begivenheder som imperiedannelse, pest,
klimaforandring, folkevandring,
handel, overførelse af nye ideer
og teknologier, industrialisering,
vækst i byer og befolkninger samt
modernisering.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Fra piratvæsen til verdensmagt:
Det Britiske Imperiums historie
1496-1898
Hold 4034: 10 mandage kl. 14.15-16
(3/2-20/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Det Britiske Imperium var verdens
største globale imperiale projekt.
Vi ser på begyndelsen til imperiet
med de engelske indhug i Spaniens koloniområder, anlæggelsen
af de første britiske kolonier
i Nordamerika, erobringen af
Indien og opbyggelsen af den
verdensomspændende flådemagt.
I løbet at 1800-tallet gik imperiet
fra at være et erobringsprojekt til
også at indeholde et ’civiliserende element.’ Det viser sig dog at
være problematisk, hvilket ses i
Sepoy-mytteriet, David Livingstones rejser og kapløbet om Afrika i
1880’erne.
Vi ser også på opiumkrigene,
briternes kamp mod den islamiske fundamentalisme i Sudan og
The Great Game, dvs. spillet mod
russerne om nordgrænsen mellem Britisk Indien og Afghanistan.
I 1800-tallet oplever man imperiets kulmination, og vi afslutter
med slaget ved Omdurman, det
sidste store kavaleriangreb, hvor
også den unge Churchill deltog.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Imperium og Superimperium:
Storbritannien, USA og verden
1688 til i dag
Hold 4006: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(4/2-14/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
På dette kursus ser vi på den
moderne histories to mægtigste
imperier: Storbritannien og USA.
Det nutidige amerikanske ’imperium’ bliver ofte sammenlignet
med fortidens britiske imperium.
Men hvor berettiget er denne
sammenligning egentlig? Det er
muligt at betragte det amerikanske imperium som en fortsættelse
af det britiske imperium, men
hvad er forbindelserne mellem
dem? Og hvad kan vi lære ved at
foretage en sammenligning?
Storbritannien og USA havde
bemærkelsesværdigt ensartede
historier. Men der er også store
forskelle med hensyn til værdier,
foretrukne styreform, militær styrke, og ikke mindst en blanding af
selvinteresse og altruisme, hvilket
fremgår af de r­ espektive imperiers
relation til klasse, ideologi, kapitalisme og handel, sikkerhedspolitik
og globalisering. Kurset afrundes
med en aktuel diskussion af den
imperiale arv i Storbritannien, og
i hvor høj grad der er sammenfaldende interesser med USA i
forbindelse med Brexit.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Københavns historie - fra fiskerleje
til metropol
Hold 4007: 10 onsdage kl. 14.15-16
(5/2-15/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
”Absalon bygged’ Borg ved Havn”
sang digteren. Vi begynder med
de ældste spor af by-dannelse
omkring år 700. Absalons etablering af borgen i 1167 fører os
frem til middelalderens, reformationens og renæssancens by
i 1500-1600. Christian IV, byens
”anden grundlægger”, udvider
København kraftigt i 1600-1625.
Efter svenskekrigene og stormen
opstår enevældens, barokkens og
Holbergs by efterfulgt af den florissante handels og klassicismes
by. Guldalderens by bliver afløst
af folkestyrets by fra 1840'erne
og frem. Voldene sløjfes, og vi
får sø- og landbefæstningens by.
­Arbejdernes og brokvarterernes
by bliver også byen med de mange kirker.
Besættelsestidens København
er et kapitel for sig. Vi afslutter
med den moderne storby fra S-tog
til Metro. Anekdoter om pest,
ildebrande, belejringer, politik og
om byens gader og berømte og
berygtede personligheder krydrer
kurset.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
25

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm