Forårsprogram 2020 - Side 27HISTORIE
En indvandringshistorie:
Jøder i Danmark gennem 400 år
Hold 5006: 5 mandage kl. 10.15-12
(2/3-30/3)
Ved museumsdirektør, mag.
art. Janne Laursen, Dansk Jødisk
Museum, museumsinspektør,
mag.art. Sara Fredfeldt Stadager,
Dansk Jødisk Museum, professor
em. Martin Schwarz Lausten,
museumsinspektør, cand.mag.
Signe Bergman Larsen, Dansk
Jødisk Museum og arkivar, ph.d.
Jacob Halvas Bjerre
Der har boet jøder i Danmark i 400
år. Denne kursusrække vil introducere til en række centrale punkter i
den ofte ukendte fortælling om de
danske jøder. Der er genkendelige
problemstillinger som forholdet
mellem majoritet og minoritet,
spørgsmål om integration og assimilation, 2. Verdenskrig og dens betydning samt traditioner og udfordringer i forhold til at arbejde med
emnet. Hver kursusgang vil tage
udgangspunkt i vigtige punkter i
fortællingen om jødisk historie og
kulturarv i Danmark. Det museumsfaglige arbejde og udstillingen
på Dansk Jødisk Museum vil danne
rammen om hele kurset.
1. Jøder i Danmark gennem 400
år - Forskningstraditioner og
nybrud i en museal kontekst (JL)
2. Livet i de jødiske menigheder
og traditioner gennem tid (SFS)
3. Kirken og jøderne i Danmark
(MSL)
4. Beskæftigelse og vilkår gennem
tiden (SBL)
5. Jøderne i Danmark under
­nazismens tryk 1933-1945 (JHB)
Sted: Dansk Jødisk Museum,
­Proviantpassagen 6,
1218 København K.
Pris: 678 kr. (inkl. entré)
Besættelsen
Hold 5007: 10 fredage kl. 10.15-12
(7/2-17/4)
Ved cand.mag. Kenneth Kølle
Da de tyske tropper om morgenen
den 9. april 1940 rykkede ind i
Danmark blev det starten på fem
års besættelse. Besættelsen kom
til at påvirke den enkelte dansker
og hans hverdag, som der med
ét blev vendt op og ned på med
rationeringsmærker og mørklægning. Det blev en tid, hvor nogle
anerkendte samarbejdspolitikken,
mens andre gik til modstand.
På kursets første del analyserer
vi tiden fra 1933 til august 1943.
I denne forbindelse vil vi berøre
emner som 9. april 1940, samarbejdspolitikken og Augustoprøret.
På kursets anden del analyserer
vi tiden fra august 1943 og til befrielsen i maj 1945. Her vil emner
som jødeaktionen i oktober 1943,
Frihedsrådet, internering af hæren og politiet, Hipokorpset, folkestrejken, modstandsbevægelsen
og befrielsen blive berørt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Fra Golfkrigen til krigen mod terror
Hold 5008: 10 fredage kl. 12.15-14
(7/2-17/4)
Ved cand.mag. Kenneth Kølle
Med Den Kolde Krigs afslutning
i 1989 og opløsningen af USSR i
1991 kunne verden vinke farvel
til årtiers utryghed, hvor den
bipolære terrorbalance herskede.
Som afløsning for det bipolære system trådte det unipolære ind på
scenen. En ny verdensorden havde
set dagens lys med USA som
enerådende supermagt. På dette
kursus vil vi analysere den amerikanske udenrigspolitik fra Den
Kolde Krigs afslutning og frem til
tiåret for 11. september 2001.
På kursets første del analyserer
vi tiden fra 1989 til 2001. I denne
forbindelse vil vi berøre emner
som Golfkrigen, terrorangrebene
i Tanzania og Kenya og operation
Ørkenræv.
På kursets anden del analyserer
vi tiden fra 2001 til 2011. I denne
forbindelse vil berøre emner som
11. september, krigen mod terror,
Irakkrigen og Al-Qaeda.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Tværsnit af modens historie fra 1300
til i dag
Hold 5009: 10 torsdage kl. 12.15-14
(6/2-16/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Det historiske menneske har i
reglen været et påklædt menneske. Påklædningen giver et signal
om, hvordan man helst vil (eller
skal) opfattes og behandles. Vi ser
på, hvordan man i Vesten har forsøgt at bearbejde omgivelserne
gennem moden, og hvor dragter,
hatte og fodtøj er i fokus. Vestens
modehistorie begynder i 1300-tallet og fører os frem til 1700-tallets
Frankrig, hvor Marie Antoinette
viste sig som en pioner indenfor politisk damemode, mens
modelapsen Beau Brummell i
starten af 1800-tallet etablerede
moden for mænd. Modehistorien
bliver til tøjdesign med åbningen
af Worths første haute couture
modehus i Paris i 1858. Vi ser på
nogle af de store modeskabere fra
det 20. århundrede, heriblandt
Chanel og Dior, og på hvordan
moden blev markedsført gennem
modeopvisninger og fotografier
i førende modejournaler. Endelig
ser vi på de nyeste tendenser, hvor
gadens stil, de sociale medier og
debatter om bl.a. etisk og økologisk bæredygtighed har revolutioneret modebranchen.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
27

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm