Forårsprogram 2020 - Side 30HISTORIE
FORELÆSNINGSRÆKKER
Vore gamle tropekolonier
Hold 1000: 4 tirsdage kl. 10.15-12
(10/3-31/3)
Ved fhv. seniorforsker, cand.mag.
Erik Gøbel, Rigsarkivet
I 300 år vajede Dannebrog over
små kolonier i troperne. I Asien fik
Christian d. 4. i 1620 etableret en
dansk enklave i byen Trankebar og
senere flere handelsstøttepunkter
langs Indiens kyster samt byen
Serampore i Bengalen. I Afrika
var der tale om en kyststrækning
i det, vi i dag kender som Ghana,
hvor fortet Christiansborg stadig
ligger.
Fra Indien hentede man krydderier og bomuldsstoffer hjem,
som anvendtes i slavehandelen i
Afrika. Derfra sendtes slaverne til
de Dansk-Vestindiske Øer, indtil
Danmark som det første land
besluttede at ophæve denne
trafik. Dansk Vestindien o
­ plevede­
en stærk blomstring pga. sukker­
produktion på St. Croix og international handel og søfart på St.
Thomas. I 1848 ophævede Peter
von Scholten slaveriet i Dansk
Vestindien. De tre små øer forblev
danske indtil salget i 1917 til USA.
1. Kolonierne i Indien
2. Kolonien i Afrika
3. Vestindien: Kolonisering og
blomstringstid
4. Vestindien: Nedgangstid og
salg
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 480 kr.
Københavns arkæologi:
Fem store udgravninger
Hold 1001: 5 mandage kl. 14.15-16
(3/2-2/3)
Ved ph.d. Hanna Dalström,
Københavns Museum og Aarhus
Universitet, cand.mag. Jane Jark
Jensen, Københavns Museum,
cand.mag. Stine Damsbo Winther,
Københavns Museum, cand.
mag. Niels Henrik Andreasen,
Københavns Museum og cand.
mag. Rikke Simonsen, Københavns
Museum. Tilrettelægger: Cand.
mag. Jane Jark Jensen, Københavns
Museum
Københavns museum har det arkæologiske ansvar for København
og Frederiksberg kommuner. De
seneste 10 år har byggeaktiviteten
været stor, og det har givet gode
muligheder for arkæologien og
erhvervelse af ny tiden.
Denne forelæsningsrække vil
præsentere fem større udgravninger, der på hver sin måde har
bidraget til ny viden om Københavns historie. Historisk rækker
udgravningerne fra 1000-tallet
og frem til 1900-tallet. Vi vil både
høre om det tidligste København,
dens indbyggere og deres levevilkår på det nuværende Rådhuspladsen helt op til det velhavende
1500- og 1600-tal i byens historie.
Vi skal også præsenteres for
køben­havnernes middelalderlige
begravelsesskikke fra Skt. Clemens
kirkegården syd for Vestergade.
Ligesådan skal vi høre om pestbegravelserne fra Wodroffs Gård
på det nuværende Frederiksberg
samt et 1700-tals skibsværft og
havneanlæg på Krøyers Plads på
Christianshavn. Vi runder af med
det forsvundne gadeforløb Helsingørgade, der beretter om 400 års
historie i byen.
1. Rådhuspladsen (HD)
2. Skt. Clemens kirkegården (JJJ)
3. Skolen ved Søerne
(Niels Ebbesens Vej 10) (SDW)
4. Krøyers Plads (NHA)
5. Helsingørgade (RS)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 600 kr.
30
Identitet, historisk set
Hold 1002: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(4/2-25/2)
Ved lektor mso em., cand.phil.
Henrik Jensen, Roskilde Universitet
Hvis de vestlige samfund er ved
at falde fra hinanden, er det ikke
pga. Trump eller brexit. Det har
i det hele taget ikke meget med
politikere at gøre. Det er pga.
identitetspolitikken, som måske
tager sig harmløs ud, det minder
om mediernes seneste bud på at
more os ihjel, men er et meget
giftigt socialt opløsningsmiddel,
som udspiller sig i de sociale
medier og delvis orkestreres af
hadefulde kræfter, der søger en
samfundsomvæltning.
Men hvor kommer forestillingen om en individuel identitet fra,
og hvornår blev det meningen,
at man skulle realisere et indre
selv, som de fleste måske dårligt
nok har begreb om? I fire nedslag,
svarende til fire gestaltninger
af det vestlige selv, søges disse
spørgsmål besvaret.
1. Det borgerlige menneske
(16.-19. årh.)
2. Det romantiske menneske
(18.-20. årh.)
3. Det oprørske menneske
(1750-1968)
4. Det medierede masse­menneske
(post-1945)
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 480 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm