Forårsprogram 2020 - Side 31HISTORIE
Gorbatjov og Sovjetunionens
sammenbrud
Hold 1003: 5 mandage kl. 18.15-20
(24/2-23/3)
Ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen
Nogle af de allervigtigste pejlemærker i nyere verdenshistorie er
knyttet til Sovjetunionens sidste
leder, Mikhail Gorbatjov. Hvilken
livshistorie og hvilke politiske
ideer havde han, og hvorfor kom
han til magten? Hvad var det for
et land, Gorbatjov kom til magten
i? Hvorfor mislykkedes hans idé
med at reformere Sovjetunionen efter markeds-socialistiske
principper? Og hvorfor lykkedes
det ikke at skabe det Europæiske
Hus fra Lissabon til Vladivostok,
som Gorbatjov drømte om? Hvad
kom det på sigt til at betyde for
verden? Hvilket Rusland kom der
ud af perestrojka perioden? Hvordan vurderer man i dag i vesten
og i Rusland den periode, der
ledte til Sovjets sammenbrud? Var
Gorba­tjov en modig demokratisk
fornyer, en naiv og svag politiker
eller slet og ret forræder, som
nogle russere mener i dag?
1. Kort rids af Sovjetunionens
historie – set fra Gorbatjovs
synsvinkel
2. Gorbatjovs politiske karriere og
første erfaringer som leder af
Sovjetunionen
3. Reformpolitikken udfolder
sig. Glasnost, perestrojka og
afspænding
4. Gorbatjov fanget mellem gammelkommunister, nationalister
og liberale
5. Sovjetunionens opløsning,
­forskellige forklaringer og
­perspektiver
Sted: City Campus
Pris: 600 kr.
Sønderjyllands genforening og
folkenes selvbestemmelse
Hold 1004: 3 mandage kl. 10.15-12
(9/3-23/3)
siden 1840'erne, og det princip om
folkenes selvbestemmelsesret, der
lå bag, skyldtes bl.a. en fredsbevægelse, som efter 1864 fik stor tilslutning fra krigstrætte danskere.
1. Slesvigske Krig 1848-1850 var
i høj grad en borgerkrig i den
dengang multikulturelle danske
helstat. Her kunne man godt være
’dansk’, selvom man talte tysk, og
de historiske kilder viser, at mange sønderjyder længe foretrak et
dansk-tysk blandingssamfund,
indtil den moderne danskhed fik
dem til at vælge side.
Anbefalet læsning: René Karpantschof: De stridbare danskere
1848-1920 (2019, Gads Forlag).
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 360 kr.
Ved ph.d. René Karpantschof
I 1920 endte årtiers strid om
Slesvig, da man endelig spurgte
slesvigerne selv, hvor de ville høre
til, og derefter delte området midt­
over langs nutidens dansk-tyske
grænse. Den løsning var faktisk
blevet foreslået fra begge sider lige
TYSKLANDS HISTORIE
Hold 1085: 5 onsdage kl. 10.30-12.15 (5/2-4/3)
Ved professor em., dr.phil. Per Øhrgaard, CBS, cand.mag. Morten Dyssel, dr.phil. Bo Lidegaard
og professor Detlef Siegfried, Københavns Universitet
Der var folkefest og frihedsdans,
da Berlinmuren kollapsede for
30 år siden. Denne skelsættende
begivenhed markerer Nationalmuseet med en særudstilling
om Tyskland, der åbnede den 8.
november. Det moderne Tyskland
blev født med murens fald, men
landets identitet bygger på en
over 1000 år lang fortælling, der
begynder i Karl den Stores Frankerrige og i Det Tysk-Romerske Rige
og ender med genforeningen af
Øst- og Vesttyskland.
I forbindelse med udstillingen
præsenterer Folkeuniversitetet
i København i samarbejde med
­Nationalmuseet hermed Tysklands historie.
1. Det tyske områdes historie
indtil 1870 (PØ)
2. Det tyske rige og Weimar­
republikken (MD)
3. Det 3. rige og besættelsestiden i
Danmark (BL)
4. Efterkrigstiden og Den Kolde
Krig, 1945-1989 (PØ)
5. Tyskland efter murens fald (DS)
Sted: Nationalmuseet, ­
Ny Vestergade 10,
1471 København K
Pris: 1013 kr. (inkl. et årskort til
Nationalmuseet)
31

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm