Forårsprogram 2020 - Side 32HISTORIE
Da Danmark blev til. Dansk middel­
alderhistorie fra 965 til 1350
Hold 1005: 4 tirsdage kl. 18.15-20
(10/3, 17/3, 14/4 og 21/4)
Ved ph.d. Torben Svendrup
Gennem fire forelæsninger
redegøres for skabelsen af det
politiske og religiøse Danmark.
Mange af middelalderens tiltag
har betydning for os den dag i
dag.
1. Danmark blev en del af det
kristne Europa. Fra Harald Blåtands dåb til Svend Estridsens
inddeling af Danmark i stifter
2. Kampen om magten 1100-1241.
Kongemagt og kirkemagt styrkes på bekostning af de danske
stormænd
3. Danmarks vej til et retssamfund 1100-1241. Kirkelove. Vold
og ret. Landskabslove og skattefortegnelser
4. Kampen om magten 1241-1350.
Pantsættelse af riget - kongemagten forsvinder - konge­
magten genetableres
Sted: Søndre Campus
Pris: 480 kr.
200 års moderne græsk historie
Hold 1006: 4 torsdage kl. 14.15-16
(13/2-5/3)
Ved ph.d. Trine Stauning Willert
200-året for starten på Europas
første nationale frihedskrig, den
græske revolution (1821-1828),
SÆRARRANGEMENT
ARGUMENTER IMOD KVINDER
Hold 1109: 1 onsdag kl. 16.15-18 (5/2)
Ved professor em., dr.phil. Birgitte Possing
”Kvinder kan ikke blive store
arkitekter.” ”Jeg ønsker ingen
madammer i kabinettet!” ”Det
er en medfødt mekanik, der gør,
at kvinder har mere lyst til at gå
derhjemme med børnene, mens
mændene arbejder”.
Det er ikke småting, kvinder
har måttet lægge øre til gennem
de seneste 170 år. Forfatteren
og historikeren Birgitte Possing
kaster med et imponerende
historisk overblik lys over den
strukturelle modstand, som generationer af kvinder har mødt
på deres vej mod at få magt og
indflydelse i det offentlige liv. Med
32
citater dokumenterer Possing en
håndfast tradition for at nedgøre
ambitiøse kvinder, hvad enten de
har bevæget sig i det politiske liv, i
erhvervslivet, i den videnskabelige
verden, i sporten, i kirken eller på
den kulturelle scene. Argumen­
terne har sat dybe spor i den
offentlige debat og er blevet ført
af højtplacerede mænd fra Johan
Ludvig Heiberg i 1850’erne til
­Morten Messerschmidt i 2015.
Bogen kan købes på dagen til
en god pris.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 140 kr. (inkl. et glas vin)
nærmer sig. Med hjælp fra de
europæiske stormagter førte
revolutionen til grundlæggelsen
af den moderne græske stat og
succeshistorien om Grækenland,
der trods tilbagevendende krige,
bankerotter og intern splittelse
altid har rejst sig igen. Denne
forelæsningsrække giver en indføring i Grækenlands spændende
historie fra 1820’erne til i dag.
1. Europas første nationale revolution og stormagternes nye
kongedømme (1821-1844)
2. Opbygningen af stat og nation:
Fra ekspansionens ’Store Idé’ til
det totale nederlag (1844-1922)
3. Grækenland som spejl på
­Europas splittelse i det 20.
århundrede (1922-1974)
4. Grækenland efter 1974: Vejen
ud af splittelse og autoritært
styre med demokrati, økonomisk vækst og krise
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 480 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm