Forårsprogram 2020 - Side 38SAMFUND
Grundlæggende strafferet og
straffeproces. Hvornår og hvordan
straffes man?
Hold 5020: 5 tirsdage kl. 10.15-12
(4/2-3/3)
Ved forh. landsdommer, cand.jur.
Norman E. Cleaver
SAMFUND
EMNEKURSER
Iberia (Spanien og Portugal):
En fælles politisk udvikling på en
heterogen halvø
Hold 5018: 5 onsdage kl. 18.15-20
(18/3-29/4, ikke 1/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. Manu
Ahedo, Københavns Universitet
Indenfor Europa har Den Iberiske
Halvø sammen med forskellige
øer haft en særlig fælles historisk
udvikling: Fra imperium til katolsk
konservativ modernisering og
diktaturer. Efter demokratiseringen i 1970’erne har de bidraget
positivt til EU’s udvikling, baseret
især på nye civilsamfundskræfter.
Hver uge tager vi udgangspunkt i
en historisk periode.
1. 1000-1800: Dannelse af Casti­
lien-Spanien og Portugal og
koloniimperier udenfor Europa
2. 1800-1975: Modernisering
under katolsk konservative
traditioner og diktatur
3. 1975-1985: Demokratisering
under Den Kolde Krig og det
iberiske socialdemokrati
4. 1985-2010: Iberisk samarbejde,
føderalisering i Spanien og
europæisering
5. 2010-2019: Økonomisk institutionel krise: Hvordan kommer de
ud af krisen? Vil de forenes?
Sted: Søndre Campus
Pris: 525 kr.
38
USA: Trump og aktuel debat
Hold 5019: 10 tirsdage kl. 18.15-20
(4/2-14/4)
Ved ekstern lektor, Master of
International Affairs, American
Politics & Ethics, Mette Nøhr
Claushøj
På dette kursus ser vi på, hvordan
USA er endt i det politiske kaos,
som landet befinder sig i lige nu.
Hvilke aspekter af det politiske
system kombineret med politiske
strømninger førte til, at Trump
kunne blive præsident? Og hvad
vil der ske fremover?
Med dette afsæt vil vi se på en
række aktuelle emner i amerikansk politik. Hvorfor er det svært
at sørge for sygesikring til alle
amerikanere? Hvorfor kan præsidenten ikke regne med sit eget
partis stemmer i Kongressen?
Hvordan kunne en outsider som
Trump blive republikanernes kandidat, selvom den etablerede del
af partiet foragtede ham? Hvorfor
bliver Højesteret nævnt så ofte i
den offentlige debat?
Disse og andre spørgsmål - udvalgt blandt dagsaktuelle emner
i de uger, kurset afholdes - bliver
besvaret med udgangspunkt i den
måde, det politiske system fungerer, og der vil hver gang være rig
mulighed for, at deltagerne kan
stille spørgsmål.
Sted: City Campus
Pris: 1050 kr.
Kurset giver deltagerne en basal
viden om betingelserne for at
straffe efter dansk lovgivning, og
om hvorledes straffesager gennemføres i praksis.
Vi gennemgår bl.a. begreberne
forsæt, uagtsomhed, forsøg, medvirken, tilregnelighed, nødværge
og nødret. Der redegøres for,
hvordan en straffesag forløber
ved domstolene, herunder forskellen på domsmandssager og
nævninge­sager, samt hvordan
bevisførelsen sker, og beviserne
bedømmes. Problemstillingerne
vil blive ­illustreret og belyst navnlig gennem eksempler på forbrydelser som terror, drab, vold, voldtægt, bedrageri, røveri og tyveri.
Kurset afsluttes med et besøg
i en retssal i Østre Landsret, hvor
underviseren vil fortælle om
bygningens historie, landsrettens
sagsbehandling, hvordan man
bliver dommer og viser, hvor de
forskellige aktører har plads og de
kapper, de har på.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 525 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm