Forårsprogram 2020 - Side 40SAMFUND
ØKONOMER SOM MINISTRE OG VELFÆRDS­SAMFUNDETS ARKITEKTER
Hold 1019: 5 onsdage kl. 18.15-20 (5/2-4/3)
Ved professor em., dr.scient.adm. Jesper Jespersen, Roskilde Universitet,
professor em., dr.polit. Niels Kærgård og tidl. departementschef, cand.polit. Jørgen Rosted
Tilrettelægger: Professor em., dr.scient.adm. Jesper Jespersen og professor em., dr.polit. Niels Kærgård
Økonomer har spillet en c­ entral­
rolle i udformningen af det
danske velfærdssamfund, som det
fremgår af en netop udkommet
bog om økonomer, der blev ministre gennem 100 år. Det drejer sig
om statsministrene Niels Neer­
gaard, Viggo Kampmann, Jens
Otto Krag, Poul Nyrup Rasmussen
og Anders Fogh Rasmussen samt
nøglepersoner i dansk politik som
C. V. Bramsnæs, Bertel Dahlgaard,
Thorkil Kristensen, Kjeld Philip,
Mogens Lykketoft og Margrethe
Vestager.
Forelæsningsrækken gennemgår det danske velfærdssamfunds
økonomiske historie gennem 100
år med afsæt i de økonomer, der
også som ministre bidrog til at
lægge grunden og siden modificere den danske velfærdsstat.
1. Økonomers rolle i regering med
afsæt i mellemkrigstiden: Niels
Neergaard, Bertel Dahlgaard og
C. V. Bramsnæs (NK)
2. Velfærdssamfundets grundlæggere i 1940’-50’erne med
fyrtårnene Thorkil Kristensen
og Viggo Kampmann (NK)
3. Den socialdemokratiske
velfærdsstat etableres i 1960’70’erne: Jens Otto Krag, Knud
Heinesen, Bent Rold Andersen
m.fl. (JJ)
4. Genopretningspolitikken:
Henning Christoffersen og Uffe
Ellemann Jensen i 1980’erne
og Poul Nyrup Rasmussen og
Mogens Lykketoft i 1990’erne (JR)
5. Konkurrencestaten blev
introduceret i den økonomiske politik med Anders Fogh
Rasmussen, Thor Pedersen
og efterfølgende Margrethe
­Vestager (JJ)
Litteratur: Jørgen Hansen, Niels
Kærgård og Jens Thomsen: Med
hånden på statskassen: Økonomer
i regering (2019, Djøf Forlag).
Sted: City Campus
Pris: 600 kr.
KLIMA OG ØKONOMI
Hold 1020: 3 torsdage kl. 18.15-20 (19/3-2/4)
Ved professor, ph.d. Peter Birch Sørensen, Københavns Universitet, professor MSO, ph.d. Inge Røpke,
Aalborg Universitet, og cand.scient., forfatter, journalist Jørgen Steen Nielsen, Dagbladet Information
Tilrettelægger: Cand.scient., master of public policy Lars Josephsen
Verdens befolkning står overfor
en række globale problemer, hvor
klimaforandringer er et af de mest
alvorlige. Eksperter og beslutningstagere kommer med vidt forskellige bud på, hvordan udfordringerne skal forstås og håndteres, for
at der kan opnås en bæredygtig
udvikling på globalt niveau.
Økonomiske analyser spiller en
helt afgørende rolle, når politikere
skal træffe beslutninger om den
samfundsmæssige omstilling
nationalt og globalt. Der er én
40
dominerende skole: Neoklassisk
økonomisk tænkning. En nyere
skole er dog på vej: Økologisk
økonomi. Disse to skoler er uenige på væsentlige punkter, fx om
vækstens nødvendighed og om
vækstens miljø­påvirkninger.
Kan omstillingen af udviklingen
gennemføres, inden klimaændrin­
gernes konsekvenser for alvor
kommer ud af kontrol?
1. Miljøøkonomi og økonomiske
styringsmidler, herunder grønt
nationalregnskab (PBS)
2. Økologisk økonomi, herunder
tiltag, der vil bidrage til at nå
Paris-aftalens klimamål (IR)
3. Forstå, formidle og gennemføre
nødvendige klimatiltag, her­
under demokratiets rolle (JSN)
Sted: City Campus
Pris: 360 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm