Forårsprogram 2020 - Side 41SAMFUND
1. 70 år med Folkerepublikken:
Kinas politiske system, politiske
forandringer og regimets
­legitimitet (JD)
2. Sociale forandringer i Kina efter
1978 (MB)
3. Kina på nettet og de sociale
medier: Digital innovation (CW)
4. Kinas intellektuelle strømninger i en brydningstid (BN)
5. Kina som ny stormagt: På vej
mod en ny verdensorden?
(CTNS)
Kinas transformationer
Hold 1021: 5 onsdage kl. 18.15-20
(19/2-18/3)
Ved professor, ph.d. Jørgen
Delman, Københavns Universitet,
lektor, ph.d. Mikkel Bunkenborg,
Københavns Universitet, cand.mag.
Casper Wichmann, Københavns
Universitet, lektor, ph.d. Bent
Nielsen, Københavns Universitet
og ph.d. Camilla Tenna Nørup
Sørensen, Forsvarsakademiet
Tilrettelægger: Professor, ph.d.
Jørgen Delman, Københavns
Universitet
Folkerepublikken Kina fejrede
70-års jubilæum i 2019. Hyppige
forudsigelser om det kommunistiske regimes nødvendige kollaps
har altså ikke holdt stik. Regimet
har været tilpasningsdygtigt,
fleksibelt og modstandsdygtigt.
Det har ikke lavet gennemgriben­
de politiske reformer, men har
gennemført radikale, sociale
forandringer.
Middelklassen er vokset støt,
mens fattigdommen gradvist er
forsvundet. Kinas borgere er blevet frisat fra socialismens snærende bånd, men har dog ikke fået
almindelige borgerlige friheder.
Til gengæld har de fået internet
og mobiltelefoni i et omfang, som
ingen havde forudset.
Nogle kalder Kina konfuciansk,
men det er kun en del af sandheden. Kina er blevet en stormagt
og synlig over hele verden. Kina
øver global indflydelse, og mange
spørger, om det er godt eller skidt
for verden.
Sted: Søndre Campus
Pris: 600 kr.
De store sociologiske tænkere:
Seks bidrag til at forstå verden i dag
Hold 1022: 6 tirsdage kl. 18.15-20
(3/3-14/4)
Ved professor, ph.d. Lars Bo
Kaspersen, CBS
Vi skal gennem seks forelæsnin­
ger­møde nogle af de store
klassiske tænkere (Marx, Weber
og Durkheim) samt tre af de
moderne klassikere (Elias, Giddens
og Bourdieu).
Forelæsningerne vil dels sætte
fokus på deres bidrag til at forstå
samfundsproblemer i deres egen
samtid, og dels vil vi se nærmere
på, hvordan de stadig kan bruges
til at forklare udviklingstræk i begyndelsen af det 21. århundrede.
1. Karl Marx
2. Max Weber
3. Emile Durkheim
4. Norbert Elias
5. Anthony Giddens
6. Pierre Bourdieu
Sted: City Campus
Pris: 720 kr.
Den mørke side af den digitale
revolution: Overvågning, adfærds­
påvirkning og datahandel
Hold 1023: 5 tirsdage kl. 18.15-20
(3/3-31/3)
Ved ph.d.-stipendiat Mads
Vestergaard, Københavns
Universitet
Den digitale revolution har været
omgærdet af løfter om demokratisering og frigørelse. Men
virkeligheden er blevet en anden.
Det sociale kreditsystem, som er
under udvikling i Kina, står som
skræmmeeksempel på en statsmagt, der anvender de nyeste
teknologier til social kontrol af
befolkningen uden fortilfælde.
Men Kina er ikke alene. I USA er
der åbnet nye markeder for digital
overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer
friheden, hvis ikke teknologigiganterne møder modstand. Og
i Danmark har vi så travlt med
at vinde digitaliseringskapløbet,
at borgernes retsstilling, tilliden
og demokratiet er under pres.
Forelæsningsrækken, som stiller
skarpt på den mørke side af den
digitale revolution, er baseret på
Mads Vestergaards bog Digital
totalitarisme (2019, Informations
Forlag). Kun hvis vi kender truslerne mod det frie og demokratiske
samfund, kan vi bekæmpe dem.
1. Kinas sociale kreditsystemer
– skræmmebilleder, myter og
virkelighed
2. Overvågningskapitalisme,
datakøbmænd og markedets
moralisme
3. New Citizen Management i
Kina og i konkurrencestaten
Danmark
4. Frihed under angreb – vanedannende design, det sociale
kasino og målrettet manipulation
5. Teknologireligion, dansk digitaliseringshastværk og demokratiet
Sted: Søndre Campus
Pris: 600 kr.
41

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm