Forårsprogram 2020 - Side 43FILOSOFI OG IDEHISTORIE
FILOSOFI OG
IDEHISTORIE
GRUNDKURSER
Grundkurserne omfatter dels en
række filosofi- og idehistoriske
kurser i kronologisk orden fra
antikken til i dag, der alle tilbydes
nedenfor (Grundmodul 1-7), dels
en række kurser, der indfører i
forskellige filosofiske fagområder,
hvoraf fire tilbydes nedenfor.
Grundmodul 1:
Fra Homer til Aristoteles: ­
Antikkens filosofi- og idehistorie
Hold 4008: 10 torsdage kl. 14.15-16
(6/2-16/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Det klassiske Grækenland er den
europæiske kulturs vugge, og arven fra denne periode er levende
til stede i nutiden, hvad græske
ord som filosofi og politik vidner
om. Antikkens idehistorie er derfor et møde med vor kulturs dybeste rødder og samtidig et spejl for
vor egen nutid. Gennem mødet
med antikken bliver vi klogere
på os selv. Vi følger udviklingen
fra Homer til blomstringstiden
i det 5. og 4. århundredes Athen
og undersøger, hvad udviklingen
af bystaten (polis), filosofien og
videnskaben betyder for menne­
ske- og samfundssynet. Med
udgangspunkt i tragediedigterne,
sofisterne og de store filosoffer
Platon og Aristoteles ser vi der­
efter nærmere på den store debat
om forståelsen af menneske og
samfund, der udspillede sig i
Athen – en for nutiden yderst relevant kultur- og samfundsdebat.
Ved BA Claus Christoffersen
Grundmodul 3:
Fra Augustin til Luther og
­Machiavelli: Middelalderens,
­renæssancens og reformationens
filosofi- og idehistorie
Hold 4010: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(4/2-14/4)
Europæisk kultur hviler på
kristen­dommen og på arven fra
det klassiske Grækenland. Mødet
mellem de to finder sted i Romer­
riget og er nok den vigtigste
begivenhed i den europæiske
idehistorie. Vi følger udviklingen,
fra Alexander den Store erobrer
det meste af den da kendte
verden og dermed udbreder den
græske kultur til hele middelhavsområdet, bl.a. Romerriget, det nye
kraftcentrum. Derefter følger vi
den græsk-romerske kulturs sammenstød – og sammensmeltning
– med den frembrydende kristendom, der repræsenterer ideer, som
umiddelbart er fremmede for den
græske tanke. Kristendommen
sejrede. Men kristendommens
sejr betyder ikke den antikke
kulturs undergang. Og mødet
mellem Athen og Jerusalem er
ikke så meget en overstået begivenhed som en fortsat uafsluttet
dialog i den europæiske kultur
frem til i dag.
Ved BA Claus Christoffersen
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
I middelalderen bliver kristendommen og kirken det centrale
omdrejningspunkt i menneskets
virkelighed. Betegnelsen middelalder er skabt af renæssancen og
udtrykker dennes syn på perioden
som en mørk og stillestående
tid. Det syn må vi gøre op med,
for middelalderen er i virkeligheden en dynamisk periode, der
afgørende præger europæisk
kultur. Derefter følger vi skiftet fra
middelalder til renæssance og ser
på store tænkere som Machiavelli
og Erasmus. Men vi konfronterer
også renæssancen med Luther
og den reformation, der fandt
sted samtidig med renæssancen,
men som giver et helt andet
menneskesyn. Mens renæssancen
hyldede menneskets storhed og
værdighed, understregede Luther
nødvendigheden af, at mennesket
indser sin intethed. Den modsætning har den europæiske kultur
levet med lige siden.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
Grundmodul 2:
Mellem Athen og Jerusalem:
Europæisk filosofi- og idehistorie fra
Aristoteles til Augustin
Hold 4009: 10 mandage kl. 18.1520 (3/2-20/4)
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
43

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm