Forårsprogram 2020 - Side 44FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Grundmodul 4:
Fra Descartes til Kant: E­ uropæisk­
filosofi- og idehistorie fra
­reformationen til oplysningstiden
Hold 4011: 10 torsdage kl. 10.15-12
(6/2-16/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Perioden 1600-1800 er ­fornuftens
og oplysningens tidsalder. Naturvidenskaben undsiger autoriteterne for at gå til erfaring og
fornuft og kulminerer i Newtons
fysik. Store ­samfundsmæssige­
omvæltninger, navnlig Den
Franske Revolution, ryster Europa.
Samfundstænkningen ser samfundet som en kontrakt mellem
frie og lige individer. Rationalitet
og oplysning fremstår som det
centrale i europæisk kultur og
ledsages af optimistisk fremskridtstro. Grundlaget for det hele
er Descartes’ påberåbelse af det
enkelte menneskes selvbevidsthed (”jeg tænker, altså er jeg”), og
denne tiltro til brugen af ens egen
fornuft som nøglen til e
­ rkendelse
og frihed kulminerer i Kants
filosofi. Selvom oplysningstidens
fornuftstro er blevet anfægtet
i vor tid, præger den stadig det
centrale europæiske værdisæt.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
Grundmodul 5:
Fornuftstroen til debat: E­ uropæisk
filosofi- og idehistorie fra
­romantikken til Nietzsche
Hold 4012: 10 mandage kl. 12.15-14
(3/2-20/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Omkring 1800 blev Kants filosofi
det fundament, der kunne begrunde den moderne naturvidenskab. Men samtidig så romantikerne i Kants system en mulighed
for at sikre, at religionen ikke
kunne anfægtes af videnskaben.
Religionen lukker netop ifølge
romantikerne op for de sider af
virkeligheden, videnskaben ikke
kan nå. Hegel afviste en sådan
44
opdeling af virkeligheden og så
historien som åndens dialektiske
udvikling hen imod en forening af
fornuft og virkelighed. Også Marx
betonede historien, men så den
som klassekampens historie. Kierkegaard kritiserede Hegels system
for at overse det enkelte menneske. Nietzsche kritiserede hele den
europæiske kultur og tænkning
som nihilistisk. Troen på oplysning og fremskridt var for alvor
draget i tvivl, og det førte omkring
1900 til en egentlig værdikrise.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Grundmodul 6:
Fra Nietzsche og Freud til
­Wittgenstein og Heidegger:
­Europæisk filosofi- og idehistorie
1900-1945
Hold 4013: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(18/2-28/4)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
Indgangen til det 20. århundrede
præges af en opbruds- og krise­
tilstand, der medfører en stemning af nihilisme og værdiforfald,
men også et håb om en ny gylden
fremtid. Menneskets fremmedgørelse i en moderne, rationaliseret verden er et tema i både
Nietzsches og Freuds kulturkritik
og i Max Webers sociologi. Mens
undergangsstemningen kulminerer i skyttegravenes rædsler
i 1. Verdenskrig, søges samtidig
en ny begrundelse af filosofien
som fænomenologi (Husserl),
videnskabsteori (Wienerkredsen),
sprogfilosofi (Wittgenstein) eller
eksistensfilosofi (Heidegger).
Men trods interessen for det
enkelte menneskes eksistens og
en fornyet filosofisk dybde fører
mellemkrigstiden til populærfilosofiske dogmer om racerenhed og
kulturel overlegenhed i nazismen
og fascismen og ender i den
totale krig.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
Grundmodul 7:
Fra Sartre og Adorno til Foucault og
Habermas: Europæisk filosofi- og
idehistorie fra 1945 til i dag
Hold 4014: 10 mandage kl. 14.15-16
(17/2-4/5)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
Efter 2. Verdenskrig og det institutionaliserede massemord på
jøderne søgtes der efter forklaringer på totalitarismens oprindelse,
og en gennemgribende (selv)kritik
af den vestlige civilisations grundideer blev det nye udgangs­punkt
for filosofien. Sartre betoner i sin
eksistentialisme den enkeltes
frihed, engagement og ansvar,
Adorno og Frankfurterskolen peger på en indre modsigelse i selve
oplysningens projekt, Heidegger
kritiserer den allestedsnærvæ­
rende tekniske rationalitet.
Forsøget på en gennemgribende
kritisk analyse af modernitetens
fundament ses både hos Derrida,
hos Foucault, i ­hermeneutikken
(Gadamer) og i Habermas’
diskurs­etik og kritiske analyser af
det senmoderne samfund. Som
fælles grundpræmis ligger en
vending mod sproget som det
sted, hvor kritikken må tage sit
afsæt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm