Forårsprogram 2020 - Side 45FILOSOFI OG IDEHISTORIE
centrale opfattelser i etikken med
udgangspunkt i klassiske teorier
hos bl.a. Platon, Aristoteles, Kant,
Mill, Schopenhauer og Løgstrup.
Indføring i politisk filosofi
Hold 4015: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(4/2-14/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Vi tænker ofte ikke over det
velkendte, og vi er vant til at leve
i et politisk samfund. Men hvad
er egentlig et politisk samfund?
Det har ikke altid eksisteret,
men stammer fra polis – fra den
græske bystat. Og lige siden det
opstod, har man reflekteret over,
hvad et politisk samfund er og bør
være. Er mennesket af naturen
et ”politisk dyr” (Aristoteles) og
det statslige fællesskab derfor
den naturgivne og nødvendige
ramme om et godt menneskeliv
– eller er staten kun en menneskeskabt vedtægt? Hvordan
bør staten styres? De fleste af
os er vist glade for at leve i et
demokrati, et ”folkestyre”. Men
hvordan begrunder man, at det er
retfærdigt og bedst? Hvad svarer
man dem, der har hævdet, at det
er de kloge, adelen, de rige eller
præsterne, der bør styre – snarere
end ”folket”? Kurset slår ned på en
række højdepunkter af europæisk
politisk tænkning.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
Indføring i religionsfilosofi I:
Fra antikken til Kant
Hold 4016: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(18/2-28/4)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
I religionsfilosofien spørges der til,
hvad religion er, uafhængigt af de
forskellige religioners dogmatikker. Religionen undersøges m.a.o.
uafhængigt af teologien. Al ’åbenbaring’ sættes i parentes, og reli­
gionens grundlæggende indhold,
’Gud’, undersøges ud fra, hvad der
kan vides – ikke ud fra, hvad der
skal tros. I filosofien spørges: Hvad
er Gud? Og eksisterer Gud? Men
også spørgsmål om religionens
natur og oprindelse inddrages.
I nyere tid bliver religionen i
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Hvad kan jeg vide? Indføring i
erkendelsesteori
Hold 4018: 10 mandage 12.15-14
(24/2-11/5)
Ved ph.d. Rasmus Thybo Jensen
stigende grad behandlet kritisk
og ud fra dens samfundsmæssige
og politiske betydning. Og med
oplysningstiden rykker temaer
som meningen med ondskab
og lidelse samt Guds eksistentielle betydning for mennesket i
centrum. På kurset gennemgås en
række filosofiske teorier om Gud
og religion fra Epikur og Aquinas
over Hobbes og Voltaire frem til
Kant.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 1050 kr.
Indføring i moralfilosofi
Hold 4017: 10 onsdage kl. 10.15-12
(19/2-29/4)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
I moralfilosofien undersøges
spørgsmål om det gode og onde
og om vore handlingers moralske
værdi. Der findes en række teorier
om, hvad det gode er, og hvordan
vi bør handle. I dydsetikken ses
indsigt og dannelse som forudsætning for at kunne handle
rigtigt og for at kunne leve et
godt liv. I pligtetikken hævdes det,
at der findes universelt gældende
moralske pligter. Endelig forsøger
nytteetikken at definere det gode
som det, der resulterer i mest
mulig nytte/lykke. I den s­ åkaldte
metaetik stilles endnu mere
grundlæggende spørgsmål: Kan vi
overhovedet begrunde en objektiv
og universel moral, eller er moral
blot subjektiv og kulturbestemt?
På kurset ser vi på en række
Man siger, vi lever i et videnssamfund. Samtidig tales der om
en postfaktuel æra. Men hvad
er viden egentlig? Findes der
forskellige måder at vide på, fx en
kropslig og en intellektuel? Kan
vi vide, at vi ikke lever i en virtual
reality? Kan kunstig intelligens
udvise god dømmekraft? Er al
viden baseret på evidens, og hvad
er evidens overhovedet? I vores
undersøgelse af sådanne spørgsmål trækker vi på ideer fra en
lang række klassiske filosoffer fra
Platon til Wittgenstein. Samtidig
tjener kurset som en indføring
i en række aktuelle filosofiske
debatter, fx debatten om vores
sanseoplevelser allerede er formet
af begreber eller snarere udgør et
før-begrebsligt grundlag for vores
viden.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
45

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm