Forårsprogram 2020 - Side 46FILOSOFI OG IDEHISTORIE
EMNEKURSER
Europafilosofi: Hvad er ’­ det
­europæiske’? Fra Kant til dag
Hold 5021: 10 onsdage kl. 12.15-14
(5/2-15/4)
Ved ph.d. Bjarke Mørkøre Stigel
Hansen
I dag trænger spørgsmålet om
Europa sig på. Findes der noget
særligt ’europæisk’? Og hvis der
gør, er det måske det, der forener
de 28 (måske snart kun 27) europæiske lande i den Europæiske
Union? Fælles er i hvert fald bitre
erfaringer. Efter to verdenskrige
anstiftet af europæerne var EU fra
begyndelsen tænkt som et fredsprojekt med Europas politiske forening som det endelige mål. Hvad
er Europas fremtid? Er Europa fx
egnet til at føre an i løsningen af
klimaproblemet og andre globale
problemer? På kurset undersøger
vi, hvad en række store europæiske filosoffer fra 1700-tallet til i
dag har tænkt om Europa og ’det
europæiske’. Vi ser bl.a. nærmere
på Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Valéry, Patocka, Derrida og
Cacciari. En tekstsamling sælges
på holdet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Det ondes væsen
Hold 5022: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(4/2-14/4)
Ved lektor em., ekstern lektor,
mag.art. Erik Bendtsen, Roskilde
Universitet
Spørgsmålene om det ondes
og ondskabs væsen, oprindelse
og afværgelse hører til de mest
fundamentale i menneskets
tilværelse. Forsøg på at besvare
disse spørgsmål har præget alle
kulturer og drejer sig også om
meningen med tilværelsen. Det
onde melder sig ofte som rystende og ufattelige kendsgerninger
i livet og fremkalder spørgsmål
som: Hvordan kunne det ske?
Hvorfor er verden så ond? Hvad
kunne få folk til at handle sådan?
Hvorfor gjorde ingen noget og
sagde fra? Men det onde melder
sig også som forholdsvis kendte
og banale tildragelser i hverdagen, men umiskendeligt som
onder, hvis natur vi dog ofte er
dybt uenige om. Kurset bygger på
underviserens bogarbejde med
emnet, men vil også anvende Lars
Frederik Svendsens bog Ondskabens filosofi.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
46
Det klassiske menneske.
Humanitets­idealet i den tyske
klassik
Hold 5023: 10 torsdage kl. 12.15-14
(6/2-16/4)
Ved ph.d. Karin Wolgast
Ved fyrstehoffet i Weimar arbejder Johann Wolfgang von Goethe
fra 1780-erne sammen med Friedrich Schiller. Under Hertug Carl
Augusts beskyttelse får de mulighed for at udvikle deres forestillinger om det hele menneske,
som udfolder sine inderste anlæg
i løbet af sit liv. Goethe beskriver
det bl.a. i dannelsesromanen om
Wilhelm Meister og i elegien om
planternes metamorfose. Schiller
tager sig af menneskets æstetiske
opdragelse i en række skrifter, der
tydeligt bærer præg af Immanuel
Kants tænkning – Kants tre store
kritikker om hhv. det sande, det
gode og det skønne var netop
udkommet i de foregående år. Ud
fra en gennemgang af hoved­
trækkene i Kants erkendelsesteori,
moralfilosofi og æstetik vil vi
etablere forbindelsen til Weimar
og tidens klassiske litteratur. En
tekstsamling sælges på holdet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm