Forårsprogram 2020 - Side 49FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Weimarrepublikken
– ekstremernes tiår
Hold 1030: 10 tirsdage kl. 18.15-20
(4/2-14/4)
Ved BA Claus Christoffersen
Med 1. Verdenskrig bryder ’verden
af i går’ sammen. Intet sted sker
dette så radikalt som i Tyskland.
I Weimarrepublikken opstår alt
det, der hører moderniteten til
– fra UFA-film med Asta Nielsen,
kabaret og seksuel frigørelse til
Bertolt Brecht og Bauhausarkitektur. Men samtidig opstår
en politisk radikalisering med
højrenationalister, nazister og
kommunister. Polariseringen og
de gamle autoriteters sammenbrud skaber grobund for politikerlede, populisme og modvilje mod
det etablerede. Ikke mindst i kraft
af dette er Weimarrepu­blikken
ikke blot fascinerende, men også
relevant for forståelsen af nogle
af vor egen samtids politiske
tendenser.
Sted: City Campus
Pris: 1200 kr.
Hvad tænker man, når verden af i
går bryder sammen – tanker i og ud
af Weimarrepublikken
Hold 1031: 10 torsdage kl. 18.15-20
(6/2-16/4)
Ved BA Claus Christoffersen
”Kæden er knækket og et tomt
rum, en form for historisk ingenmandsland, kommer op til overfladen”. Sådan beskriver Hannah
Arendt Europa i 1918: Enorme
riger bryder sammen, kejsere og
konger afsættes, og den gamle
generation har ingen autoritet
længere hos de unge, der ople­
vede massakrerne i krigens
skytte­grave. Intet sted opleves
dette stærkere end i Weimarrepublikkens Tyskland. ’Verden af i går’
er brudt sammen, og man skal på
ny finde ud af, hvordan alt hænger sammen. Det kommer der en
utrolig spændende tænkning ud
af, både i Weimarrepublikken og
også udenfor, da nogle af de mest
spændende tænkere må flygte i
1933, fx Adorno, Benjamin, Bloch
– og Arendt selv. I dag for­vitrer
efterkrigstidens orden, så også for
os er det interessant at se, hvad
man tænker, når gårsdagens tanker ikke automatisk h­ar gyldighed
længere.
Sted: City Campus
Pris: 1200 kr.
Arbejde, forbrug og pluralisme:
Hannah Arendts politiske tænkning
Hold 1032: 1 lørdag kl. 10.15-16
(21/3)
Ved BA Claus Christoffersen
Filosoffen Hannah Arendt
(1906-1975) repræsenterer et af
de stærkeste bud på en politisk tænkning, der kan svare på
udfordringen efter murens fald.
Hun går på tværs af sædvanlige
højre-venstre-skel og hævder, at
den marxistiske tænkning og den
økonomiske liberalisme er fælles
om at sætte arbejde og forbrug
i centrum, hvilket er fatalt. Dels
truer forbruger- og arbejdssamfundet eksistensen af en stabil
verden, der er forudsætningen for,
at mennesket kan udfolde sig som
selvstændigt individ. Dels forsvinder det politiske fællesskab, når
økonomien bliver omdrejningspunkt for menneske og samfund.
Men det politiske samfund er
forudsætningen for pluralismen,
og det er pluralismen, der muliggør, at mennesket kan eksistere
som særegent individ og ikke som
flokdyr eller massemenneske.
Sted: 360 kr.
Pris: Frederiksberg Campus
Fremtiden – filosofisk set
Hold 1033: 10 mandage kl. 12.15-14
(10/2-27/4)
Ved ekstern lektor, ph.d. David
Possen, Københavns Universitet
Vi kan ikke lade være med at
forholde os til fremtiden – men
hvad kan vi egentlig vide om den?
I dag bugner det med ”fremtidsforskere”, der tilbyder prognoser
om fremtidens klima, jobs, veje til
lykke osv. Her er der tale om noget
andet end traditionel forskning
baseret på data og iagttagelse,
for her vil man jo udforske noget,
der slet ikke eksisterer – endnu.
For fremtidsforskere gælder det
i stedet om helt nye metoder
og begreber, fx megatrends og
scenarieplanlægning. Hvordan
ser filosofien på fremtidsforskning – og på selve fremtiden? Vi
undersøger filosofiens tilgang til
fremtiden, forankret i antikkens
skepticisme og beriget af centrale
nyere filosoffer. Og vi ser kritisk
på fremtidsforskningen og overvejer, hvordan den kan bidrage til
menneskets trivsel – ikke alene i
forsøget på at afsløre selve fremtiden, men også ved at belyse vores
skæbne her og nu.
1. Fremtidsforskningens for­
historie: Oliekriser og murens
fald
2. Gruppepsykologi og systemtænkning
3. Antikkens skepticisme
4. Machiavelli: Politisk kløgt og
fortunas flod.
5. Schopenhauer: Viljen,
­skæbnen og fremtiden
6. Kierkegaard: Fra ”den næste
dag” til ”evigheden”
7. Heidegger: Menneskets
­væren-mod-fremtiden
8. Scenarieplanlægning
9. Fremtidsforskningens bidrag
til dannelse og uddannelse
10. Fremtidens filosofi og filosofiens fremtid
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1200 kr.
49

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm