Forårsprogram 2020 - Side 50FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Meningen med det hele
– eksistentialismen genbesøgt
Hold 1034: Lør-søn kl. 10.15-16
(18/4-19/4)
Ved mag.art. Jakob Holm
Vi jagter alle lykken, og nogle
finder den i glimt, men vi slipper
aldrig for de store spørgsmål:
Hvordan skal jeg håndtere min
frihed? Hvordan bliver jeg bedre
til at tage ansvar for mit liv?
Hvordan undgår jeg at leve efter
andres forskrifter?
Dette weekendkursus om
meningen med det hele vil blive
brugt på at besvare de spørgsmål.
Med udgangspunkt i filosoffer
som Kierkegaard og Sartre vil der
blive introduceret til de væsentligste temaer og begreber fra eksistentialismens brede ­tradition.
Deltagerne vil samtidig blive givet
en række praktiske redskaber til
at finde svar på tilværelsens fundamentale spørgsmål: Hvad er
meningen med det hele?
Forelæsningerne vil tage afsæt
i bogen Meningen med det hele
(2018, Kristeligt Dagblads Forlag).
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 720 kr.
Bekendelser – om at stå ansigt til
ansigt med sig selv
Hold 1035: Lør-søn kl. 10.15-16
(2/5-3/5)
Descartes Meditationer over
den første filosofi
Hold 1036: 10 onsdage kl. 14.15-16
(19/2-29/4)
Ved mag.art. Jakob Holm
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
De fleste af os handler ikke helt
i overensstemmelse med det
menneske, vi gerne vil være. Vi
forfølger vores lyster, gør fortræd
og får ikke lagt sandheden på
bordet. Hvorfor er det så svært
at være ærlig og stå ved sig selv?
Hvad vil det i grunden sige at gå
til bekendelse?
Dette weekendkursus vil blive
brugt til at besvare de spørgsmål
i form af nedslag i den vestlige
kultur- og filosofihistories bekend­
elsestradition lige fra Prædikerens
Bog i Det Gamle Testamente til
Knausgaards kamp med sig selv
over Augustins, Rousseaus og
Tolstojs bekendelser. Der vil også
blive set bredt på den kirkelige
bekendelsestradition samt den
erotiske af slagsen i det 20. århundredes litteratur. Desuden vil
samtidens form for bekendelsesrum blive sat under lup: Den terapeutiske samtale og de sociale
medier.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 720 kr.
50
René Descartes (1596-1650) kaldes
med rette den moderne filosofis fader. Dette skyldes først og
fremmest hans hovedværk Meditationer over den første filosofi fra
1641 (dansk oversættelse Det lille
Forlag, 2002), hvor en ny tilgang
til filosofien grundlægges: Den
metodiske tvivl. Ifølge Descartes
må filosofiens grundspørgsmål
være, hvorvidt vi kan opnå sikker
erkendelse. Og gennem metodisk
tvivl vil han finde frem til et absolut ubetvivleligt fundament for
al videnskab. Dette fundament
findes i det berømte "cognito, ergo
sum" - "jeg tænker, altså er jeg".
Værket er en filosofisk klassiker
og udgangspunkt for det moderne verdensbillede. Moderne
forestillinger om mennesket som
delt i krop og sjæl, problemet
om omverdenens eksistens og
spørgsmålet om Guds eksistens
og væsen kommer ikke uden om
Descartes’ tvivl.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1200 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm