Forårsprogram 2020 - Side 51FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Nietzsches Tragediens fødsel
Hold 1037: 5 torsdage kl. 10.15-12
(16/4-14/5)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
udgav i 1872 sit første værk Tragediens fødsel (dansk oversættelse
Gyldendal, 2000). I værket gør
Nietzsche op med det gængse
billede af antikken og argumenterer for den grundtanke, at den
græske filosofi egentlig er et forfald af en oprindelig aristokratisk
og livskraftig kultur.
Den græske filosofi, repræsen­
teret ved Sokrates, er ifølge
Nietzsche en ”absurd-fornuftig”
intellektualistisk livs- og verdensforståelse. Og han introducerer
begrebsparret apollinsk/dionysisk,
der betegner hhv. det fornuftsprægede og det instinkt- og viljebetonede. Med dette begrebspar
etablerer han sin tidlige filosofi,
der stadig er dybt præget af
Schopenhauers viljestænkning og
forholdet til komponisten Wagner.
Vi går i dybden med Nietzsches
tidlige værk og perspektiverer til
hans senere tænkning.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 600 kr.
Martin Heideggers filosofi
Hold 1038: 10 torsdage kl. 14.15-16
(20/2-30/4)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
Martin Heidegger (1889-1976) er
uden tvivl en af de mest originale
tænkere i det 20. århundrede.
Heideggers ry som mestertænker
og fornyer af filosofien blev grundlagt med hovedværket Væren og
tid fra 1927 (dansk oversættelse
Forlaget Klim, 2014). Bogens
originale tilgang til filosofiens
grundspørgsmål, spørgsmålet om
væren, revolutionerede forståelsen
af mennesket og verden. I forelæsningsrækken gennemgås Heideggers filosofi fra Væren og tid og
frem til hans sene tænkning. Vi ser
på Heideggers forståelse og analyser af sandhed, historie, teknikken,
videnskaben, kunsten, sproget,
tænkningen og digtningen. Og
naturligvis kommer vi heller ikke
uden om spørgsmålet om Heideggers forhold til nazismen, der de
seneste år igen er blevet højaktuelt med udgivelsen af Heideggers
såkaldte ”sorte hæfter”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Væren og tid
Væren og tid
Væren og sandhed
Historie
Teknikken og videnskaben
Kunsten
Sproget
Tænkningen
Digtningen
Mestertænker og skandale –
Heidegger og nazismen
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1200 kr.
Den store humor
Hold 1039: Lør-søn kl. 10.15-16
(8/2-9/2)
Ved lektor em., mag.art. Poul
Lübcke, Københavns Universitet
Fænomenet humor er blevet beskrevet siden oldtiden, men først
omkring 1800 får ordet ”humor”
filosofisk betydning hos bl.a. Jean
Paul, Schelling og Schlegel. Humor
identificeres med den romantiske
måde at erfare og meddele sig på,
der er bestemt af en bevidsthed
om, at den endelige, reale verden
ikke svarer til det uendelige ideal
om den gode verden. Kierkegaard
kan derfor senere bruge ordet humor til at betegne et menneske,
der nok har indset muligheden af
at virkeliggøre en etisk eksistens
i den endelige verden, men som
viger tilbage for at kaste sig ud i
religionens uendelige verden.
Hos Høffding videreudvikles
denne opfattelse af den store
humor til at være et humanistisk
ideal, som han selv bekender
sig til. Disse mere eksistentielle
udlægninger af fænomenet
humor vil blive konfronteret med
alternative fortolkninger hos bl.a.
Aristoteles og Freud.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 720 kr.
Menneskets natur og naturens værdi
Hold 1040: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(3/3-12/5)
Ved ph.d. Rasmus Thybo Jensen
Aristoteles definerede mennesket
som det fornuftige dyr. Og Kant
mente, at alene mennesket har
værdi i sig selv i kraft af sin fornuft.
Men hvis naturen er det, som kan
forstås helt og holdent naturvidenskabeligt, så synes naturen blottet
for enhver fornuft og indbygget
værdi. Måske har vi brug for det,
som er blevet kaldt en delvis genfortryllelse af naturen, for at forstå,
hvordan naturen kan rumme
sådan nogen som os. Men kan vi gå
så vidt som til at sige, at naturen
kan have en værdi i sig selv? Og
hvis ikke, giver det os så ret til at
udnytte naturen grænseløst? Og
hvad kan vi overhovedet forstå ved
natur i en verden, hvor selv klimaet
er blevet et kulturprodukt?
Vi inddrager både klassiske
filosoffer og nyere filosofiske
debatter om menneskets plads i
og ansvar over for naturen.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1200 kr.
51

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm