Forårsprogram 2020 - Side 52TRO OG EKSISTENS
TRO OG EKSISTENS
GRUNDKURSUS
Asiens religioner
Hold 4019: 10 mandage kl. 14.15-16
(10/2-27/4)
Ved ph.d. Søren Christian Lassen,
lektor, ph.d. Peter B. Andersen,
Københavns Universitet og cand.
mag. Liza Parnov Ryder
Kurset giver en indføring i de
vigtigste af Asiens store religiøse
traditioner, som fortsat præger
verden. I Indien går de religiøse
rødder 3500 år tilbage, og her
dannedes de kendte begreber
karma og genfødsel.
Den berømte tekst Bhagavadgita blev med læren om en
personlig gud udgangspunkt for
den moderne hinduisme, som i
nutiden desuden har fået en politisk og nationalistisk side. Buddha
prædikede for 2500 år siden også
karma og genfødsel, men omtolkede begreberne og indførte et
munkevæsen. Senere udvikledes
mahayana-buddhismen, der bevarede munkelivet, men gav større
plads for lægfolket. Hertil hører
også zen-buddhismen, særligt
kendt fra Japan. I Kina indeholder
konfucianismen en veludviklet
statstænkning, og daoismen søger efter dao, vejen til enhed i livet
– begge går 2500 år tilbage.
Et kompendium sælges på
holdet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
EMNEKURSER
Israels historie set fra de tre store
religioner
Hold 5098: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(4/2-14/4)
Ved cand.mag. Svend Lindhardt
Israels historie er influeret af de
tre monoteistiske religioner. Med
udgangspunkt i jødedommens
helligsteder i Israel vil vi komme
ind på de begreber, der former
den jødiske nationalstats zionistiske narrativ. Kristendommens
historie i Israel skal med udgangspunkt i kristne helligsteder i Israel
fokusere på de kristnes betydning
for, at den jødiske zionismes mål
lod sig realisere.
Islam har øvet en stor indflydelse på Israels historie. Med
udgangspunkt i islams vigtigste
helligsteder i Israel skal vi beskæftige os med historien og den nuværende, meget anspændte situation, hvor både jøder og muslimer
stiller ultimative krav, hvad angår
ejendomsretten til området.
Kursisterne bedes købe e
­ ller­
låne: H. Følner m.fl.: Kuplen, ­Muren,
Graven (2012, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
52
Jødedom og kristendom på kanten:
Om skrifter, som blev udelukket fra
den bibelske kanon
Hold 5027: 5 onsdage kl. 14.15-16
(19/2-18/3)
Ved cand.theol. et exam.art. Karin
Weinholt
Omkring vor tidsregnings begyndelse besindede både jøder og
kristne sig på deres grundlæggende skrifter: Hvad skulle være
rettesnor for menneskers tro og
liv? Fortællinger, lovregler, visdomsord, poesi og prædiken blev
gennem jødernes lange historie
samlet i den jødiske bibel, Torah.
De tidlige kristne antog Torah som
deres Gamle Testamente, men lod
sig også inspirere af stof, som stod
udenfor Torah, bl.a. af apokryfer
(skjulte skrifter) og pseudepigrafer (udgivet under pseudonym),
en voldsom litteratur præget af
ekstatiske oplevelser som englesamtaler, bortrykkelser og himmelvandringer. Det fik indflydelse
på forståelsen af Jesusskikkelsen
og af den tid, de kristne levede i.
Kurset præsenterer forestillinger
fra disse skrifter sammenholdt
med det bibelske stof.
Et kompendium sælges på
holdet.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 525 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm