Forårsprogram 2020 - Side 54TRO OG EKSISTENS
FORELÆSNINGSRÆKKER
Hjertets visdom og etik
Hold 1042: 5 torsdage kl. 18.15-20
(16/4-14/5)
Ved ph.d., MHH Anders Dræby
Sørensen
Hvor skal vi kigge hen for at finde
meningen med livet? Filosofier og
religioner har gennem 5000 år fortalt, at vi skal se indad i vores egne
hjerter for at finde sandheden. Men
moderne mennesker har i høj grad
mistet kontakten med hjertets
visdom, og derfor farer mange af os
vild i et samfund, der bliver mere og
mere hjerteløst og præget af egoisme, konkurrence og grådighed.
Forelæsningsrækken følger i
fodsporet på de åndelige lærere,
filosoffer og forfattere, der gennem historien har fortalt, hvordan
vi må begynde med at se på vores
egne indre dæmoner, hvis vi vil
finde ro og harmoni i tilværelsen.
Som Buddha, Jesus, Chuang Tsi,
Rumi, Kierkegaard, Erich Fromm
m.fl. har vist, får vi en større livsglæde og en dybere oplevelse af
formål, når vi vælger hjertets vej.
Forelæsningsrækken bygger bl.a.
på bogen Livskunsten – filosofien
om at vågne op til livet fra 2018.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 600 kr.
Ondskab
Hold 1043: 4 torsdag kl. 14.15-16
(5/3-26/3)
Ved museumsleder, ph.d. Frederik
Strand, Politimuseet og fhv.
kriminalassistent Frank Bøgh
Hvad vil det sige at handle ondt?
Findes der overhovedet onde
mennesker? Kan en stat være ond
eller udføre onde handlinger?
Og giver det mening at beskrive
historiens ophavsmand, Gud, som
god eller ond? Begrebet ondskab
rejser utallige spørgsmål, som har
beskæftiget filosoffer, teologer
og videnskabsmænd gennem
årtusinder.
I denne forelæsningsrække
sætter forfatter og tidl. kriminal­
54
efterforsker, Frank Bøgh, og filosof
og museumsleder ved Politi­
museet, Frederik Strand, fokus på
den tusindårige problemstilling,
idet de vil gennemgå forskellige
perspektiver på ondskabens natur
– og hvad det vil sige at være et
ondt menneske.
1. Ondskab i filosofisk perspektiv
(FS &FB)
2. Ondskab og kriminalitet ­
(FS &FB)
3. Ondskab og ideologi (FS & FB)
4. Ondskaben i os alle (FS & FB)
Sted: Politimuseet, Fælledvej 20,
2200 København N
Pris: 530 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm