Forårsprogram 2020 - Side 57PSYKOLOGI OG SUNDHED
PSYKOLOGI
OG SUNDHED
PSYKOLOGI
GRUNDKURSUS
Socialpsykologi
Hold 4020: 10 onsdage kl. 18.15-20
(19/2-29/4)
Ved mag.art., cand.mag. Carl
Kähler
Socialpsykologien beskæftiger sig
primært med forholdet mellem
individet og de grupper, det forholder sig til. Det gælder barnets
forhold til familien og dens opdragelsesmetoder, de daginstitutioner, det kommer i, dets forhold
til skolen og dens pædagogik,
familiens økonomi og sociale
status, forholdet til uddannelse,
arbejde og kultur, herunder ikke
mindst medierne. Det omfatter i
dag stort set alle sider af socialiseringsprocessen, hvorigennem
nye generationer integreres i de
samfund, de er en del af.
Socialiseringsprocessen kan gå
godt, og den kan gå mindre godt.
Når den går godt, kommer der
som hovedregel velfungerende
mennesker ud af det. Når den ikke
gør det, kan der komme mindre
velfungerende mennesker ud af
det. Hvad går der galt, når processen mislykkes?
Kursisterne bedes låne eller
købe: Socialpsykologi – en grundbog til et fag. Red. af Michael Hviid
Jacobsen m.fl. (2013, Hans Reitzels
Forlag).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
DEN BLÅ ILD: ENSOMHED, KEDSOMHED OG VEMOD
Hold 1048: 3 torsdage kl. 18.15-20 (19/3-2/4)
Ved ph.d. Jørn Henrik Olsen
Er ensomhed, kedsomhed og vemod blot noget, vi skal bekæmpe
og forsøge at komme til livs? Eller
er der andre måder at håndtere
og tænke om disse i høj grad
aktuelle fænomener og følelser
på? Så fx tristhed og vemod kan
blive en drivfjeder i fornyelse og
kreativitet?
Der inddrages eksistentielle og
tværfaglige indsigter (psykologi,
eksistensfilosofi, sociologi, kunstog litteraturhistorie) til at besvare
disse udfordrende spørgsmål.
Forelæseren har i mange år forsket i disse emner og bl.a. skrevet
Den blå ild: Ensomhedens længsel
og skønhedens smerte (2016), Den
brudte skønhed: Essays om sorg,
melankoli og kunst (2018) og Lystid
i mørket: Essays om sorg, ensomhed og livsmod (2019).
1. Ensomhedens og kedsom­
hedens problem og væsen
2. Kedsomhed og vemod som
kulturelle magtfaktorer
3. Ensomhed, kedsomhed, vemod
– og kreativitet
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 360 kr.
57

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm