Forårsprogram 2020 - Side 60PSYKOLOGI OG SUNDHED
Et liv med kroniske smerter
Hold 1052: 3 tirsdage kl. 10.15-12
(21/4-5/5)
Ved cand.psych. og ph.d.stipendiat Rikke Schultz,
Københavns Universitet
Hvordan kan vi forstå og håndtere
kroniske smerter hos os selv eller
vores pårørende? Der kan være
mange årsager til kronisk smerte,
og der findes lige så mange måder at forstå, hvorfor og hvordan
smerter udvikles i mennesker.
I forelæsningerne vil vi bl.a. se
på nogle af forståelsesmåderne
og teorierne om kronisk smerte,
og hvordan det er at leve med
smerter og navigere i det danske
sundheds- og socialvæsen som
smertepatient. Samtidig præsenteres og demonstreres nogle af de
mest udbredte behandlingsteknikker og håndteringsstrategier
ved kronisk smerte.
1. At leve med kronisk smerte
– definitioner, udtryk og for­
ståelsesmåder
2. At håndtere kronisk smerte
– at være patient i et system
3. At håndtere kronisk smerte
– at leve til trods for smerte
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 360 kr.
Perspektiver på evigt liv
Hold 1053: 4 mandage kl. 18.15-20
(9/3-30/3)
Ved professor Michael Kjær,
Bispebjerg Hospital og Center for
Sund Aldring, lektor, ph.d. Claus
Desler Madsen, Københavns
Universitet og Center for Sund
Aldring, adjunkt, ph.d. Christina
Gravert, Københavns Universitet
og lektor, ph.d. Lisbeth Loft,
Københavns Universitet og Center
for Sund Aldring
I denne forelæsningsrække
sætter fire forskere vores drømme
om evigt liv under lup. Vi bliver
ældre og ældre, men hvad er
perspektiverne for at få et
længere liv med færre sygdomme
og høj livskvalitet?
Forelæsningsrækken belyser,
hvad sker der i kroppen, når vi
ældes. Hvad overgange i livet, som
overgangen mellem arbejdsliv og
pension, betyder for vores helbred,
og hvad de fysiske begrænsninger
er for at opnå evigt liv.
Du vil gå hjem klogere på
kroppen og klogere på, hvordan
mirakelkure opstår, og hvad perspektiverne er for at leve et langt
og sundt liv.
Forskerne kommer alle fra
Center for Sund Aldring på Køben­
havns Universitet og vil ud fra
forskellige faglige perspektiver
belyse emnet.
1. Perspektiverne for det lange,
sunde liv med fokus på fysisk
aktivitet i pensionsovergangen
(MK)
2. Cellers aldring og hvordan
mirakelkure opstår (CDM)
3. Adfærdsøkonomi og perspektiver for et langt, sundt liv
(bemærk, at forelæsningen er
på engelsk, men spørgsmål/
svar på dansk) (CG)
4. Samspillet mellem arv og miljø
i aldring (LL)
Sted: City Campus
Pris: 480 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
60

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm