Forårsprogram 2020 - Side 63NATUR OG UNIVERS
NATUR OG UNIVERS
EMNEKURSER
Hvem? Hvad? Hvor?
Livets store spørgsmål
Hold 5032: 4 torsdage kl. 18.15-20
(20/2-12/3)
Ved mag.art., videnskabshistoriker
Bent Raymond Jørgensen
Uden visioner handles der i blinde,
men ud fra store drømme kan
komme store skuffelser. I de seneste
år har offentligheden i al almindelighed og forskere fra så at sige alle
faggrupper vist voksende interesse
for filosofiske spørgsmål og problemstillinger. På dette kursus vil vi
sætte fokus på livets store spørgsmål: Vi vil undersøge naturens
principper og de store religioner,
vi vil gå til filosofferne, de store
videnskabsmænd og tænkerne for
at undersøge, om svarene på livets
store spørgsmål findes hos dem.
2. Kan man lave retfærdige algoritmer? Det er ved at blive et
stort område indenfor maskinlæring at forsøge at lave retfærdige (fair) algoritmer, der fx ikke
diskriminerer eller favoriserer
bestemte befolkningsgrupper.
Hvor er forskningen, og hvilke
udfordringer er der?
3. Etiske aspekter ved selvkørende
biler. Hvor er den teknologiske
udvikling lige nu, og hvilke etiske aspekter skal man overveje?
4. Militære anvendelser af kunstig
intelligens og robotter. Et meget
kontroversielt emne er kunstig
intelligens og robotter anvendt
militært. På denne kursusgang
diskuterer vi argumenter imod,
men også for disse anvendelser
fra et filosofisk synspunkt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 420 kr.
1. Hvem er du?
2. Hvor er du?
3. Hvad er sandheden?
4. Videnskaben eller gud?
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 420 kr.
Kunstig intelligens og robotter
- filosofiske aspekter
Hold 5033: 4 mandage kl. 16.15-18
(2/3-23/3)
Ved lektor, ph.d. Martin Mose
Bentzen, DTU
I dette kursus gives en populærvidenskabelig introduktion til
kunstig intelligens og robotter
med særligt henblik på de nye og
også gamle filosofiske spørgsmål,
der kan opstå i den forbindelse. Vi
lægger særligt vægt på de etiske
aspekter.
1. Kunstig intelligens og robotter hvor er vi lige nu? Kunstig intelligens og robotik er områder i
rivende udvikling. Hvad betyder
denne udvikling fra et filosofisk
synspunkt?
Lys i naturen og i vores dagligdag
Hold 5034: 5 torsdage kl. 17.15-19
(19/3-23/4)
Ved seniorforsker, ph.d. Michael
Linde Jakobsen, DTU
Dette kursus vil beskæftige sig
med lys, lysfænomener i naturen
samt anvendelser af lys i vores
dagligdag. Vi kommer ind på øjets
funktion og opfattelse af farver.
Vi kigger på, hvordan mennesket
har opfattet lys gennem historien, samt hvorledes lys beskrives
i dag. Vi vil diskutere, hvorledes
lys dannes, hvordan det udbreder
sig, brydes, reflekteres, spredes
og absorberes, polariseres og
interferer. I den forbindelse vil
vi diskutere fænomener som
nordlys, regnbuer, himlens, solens
og stjerners farver. Hvorfor er
himlen fx blå og solnedgangen
rød? Mange fænomener vil blive
understøttet af lyseksperimenter
udført i undervisningen. Tilsvarende vil der drages paralleller til
fysik og anvendelser af de optiske
fænomener.
1. Lysets natur
2. Lyskilder
3. Optisk materialer
4. Polarization
5. Interference
Sted: DTU
Pris: 525 kr.
Jordens klimatiske historie fra sen
Prækambrium og til sidste istid
Hold 5035: 6 tirsdage kl. 17.15-19
(25/2-31/3)
Ved cand.scient., ph.d. Svend
Stouge og cand.scient. Jan
Thygesen
I jordens historie kendes mange­­­
eksempler på ekstreme og voldsomme klimatiske begivenheder,
der rækker lige fra ekstreme
kuldeperioder, hvor jordkloden var
helt dækket af is (Cryogenian) til
perioder, hvor iskapperne var væk
(Eocæn). Jordens dynamiske historie læses af geologien, og geologerne bruger mange metoder til at
identificere fortidens klima. Disse
metoder omfatter typen af bjerg­
arter, fossilers fordeling, geokemi,
vulkanisme, palæo­magnetisme og
pladetektonik m.m.
Kurset vil gennemgå metoderne, der anvendes til bestemmelse
af det tidligere klima igennem
geologisk tid og giver indblik
i klimaets udvikling på jorden
startende i Prækambrium og
sluttende ved den sidste istid. Vi
vil desuden undersøge vulkanisme og meteornedslag, som altid
været en væsentlig del af jordens
geologiske historie.
Sted: Nørre Campus
Pris: 630 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
63

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm