Forårsprogram 2020 - Side 67NATUR OG UNIVERS
Kontroversen om universets alder
og udvikling
Hold 1062: 4 tirsdage kl. 14.15-16
(10/3-31/3)
Ved astrofysiker, cand.scient.
Henry Nørgaard
De skabte astronomien
Hold 1061: 1 lørdag kl. 10.15-14
(25/4)
Ved lektor, cand.scient. Helle Stub
og lektor, cand.scient. Henrik Stub
På denne lørdag vil vi sætte fokus
på de astronomer, der står bag
de vigtige opdagelser i astronomiens historie. Det astronomiske
verdensbillede, vi kender i dag,
er gradvist opbygget gennem
århundreder. Det er sket ved, at
utallige astronomer gennem
historien har leveret brikker til
astronomiens puslespil.
Vi vil rette fokus mod astronomerne bag opdagelserne og fortælle den mere personlige historie
om et udvalg af astronomer og de
opdagelser og teorier, de bragte
ind i den astronomiske verden.
De astronomer, det drejer sig
om, vil bl.a. være Cecilia Payne-­
Gaposchkin, der opdagede, at
stjerner består næsten udelukkende af brint og helium. Margaret Burbidge forskede i grundstoffernes opbygning i stjernerne,
og Vera Rubin påviste mørkt stof
i galakserne. Derudover vil vi bl.a.
også se på Galilei, Herschel og
Hubble.
Siden universets fødsel i det såkaldte Big Bang har selve rummet
mellem galakserne gennemgået
en fortsat udvidelse som påvist af
Hubble i 1920’erne. Hastigheden
af denne udvidelse – og dermed
også universets alder – fastsættes
ud fra værdien af den såkaldte
Hubble-konstant. Som en følge af
de seneste års stadigt mere præcise observationer og indføringen
af nye metoder til bestemmelse af
Hubble-konstanten er der opstået
uoverensstemmelse mellem resultaterne fra de forskellige metoder: Hubble-konstant konflikten.
Vi gennemgår i detaljer grundlaget for Big Bang-teorien, og
konflikten belyses ved at inddrage
de nyeste resultater fra en række
af de mest afgørende observationer af fjerne stjerneeksplosioner
(super­novaer), pulserende stjerner­­og Albert Einsteins tyngdelinser og tyngdebølger. Herved bliver
det samtidig muligt at få indblik
i universets struktur og indhold
over meget store afstande.
Kurset kræver ikke forhåndskendskab til de omtalte emner.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 480 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 240 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
67

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm