Forårsprogram 2020 - Side 82LITTERATUR OG SPROG
GENLÆSNINGER AF H.C. ANDERSENS EVENTYR
Hold 5050: 10 tirsdage kl. 14.15-16 (4/2-14/4)
Ved ekstern lektor, mag.art. Kim Byvald, Københavns Universitet
H.C. Andersens eventyr er rigtig
gode og velkendte historier, som
de allerfleste voksne danskere har
læst og genlæst adskillige gange.
Også litteraturvidenskaben har
læst og genlæst Andersens eventyr utallige gange. Mest i forhold
til forfatterens biografi. Tænk blot
på Den grimme ælling.
Siden 1960’erne er Andersens
eventyr dog også blevet læst og
forstået i forhold til den nykritiske
tanke, at de enkelte tekster udgør
en selvgyldig kunstnerisk enhed.
Denne læsemåde forudsætter
imidlertid, at teksterne faktisk
hænger logisk sammen. Men gør
de altid det?
Vi skal på dette kursus genlæse
et udvalg af Andersens eventyr
og undersøge, hvor organisk teksterne hænger sammen. Til første
undervisningsgang bedes deltagerne læse Den lille havfrue.
Polyfone fortællere i dansk litteratur
Hold 5051: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(4/2-14/4)
Moderne medborgerskab
og klassisk retorik
Hold 5052: 5 torsdage kl. 18.15-20
(5/3-2/4)
Ved ekstern lektor, mag.art. Kim
Byvald, Københavns Universitet
Der er ofte flere stemmer til stede
i en litterær tekst, selvom fortælleren umiddelbart er alene om at
udsige det fortalte. Således forudsætter en benægtelse som “han
taler ikke sandt”, at det modsatte
udsagn også er til stede i teksten.
Det er præcis dette, Martin A.
Hansen leger med i Løgneren fra
1950. Her skriver fortælleren, som
hedder Johannes Vig, at man ikke
skal sige hans navn for hurtigt.
Men det gør læseren selvfølgelig,
for det er en del af fortællerens
maskespil. Vi skal på dette kursus
læse Hansens roman samt undersøge andre polyfone fortællere i
danske tekster af bl.a. St. St. Blicher og Henrik Pontoppidan. De
er begge kendte for at benytte sig
af ironi og utroværdige fortællere.
Man siger et, men mener noget
andet.
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1050 kr.
82
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 1050 kr.
Ved ekstern lektor, cand.mag.
Sofie Kristiansen, Københavns
Universitet
I et demokrati har borgerne pligt
til at være oplyste om, tage stilling
til og selv deltage aktivt i samfundet. Disse tanker om den ideelle
demokratiske borger stammer fra
antikkens tænkere, der heldigvis
også havde et bud på, hvordan
man opnår de nødvendige færdigheder hertil – nemlig gennem
retorikkens lære.
På kurset bliver du introduceret for nogle af disse tænkere,
herunder Gorgias, Isokrates, Aristoteles og Cicero, der alle havde
forskelligt syn på retorik, samfund
og medborgerskab. Du lærer desuden retorikkens kernebegreber
og får lov at sætte dem i spil i forhold til nutidige problemstillinger
gennem analyser af debatter,
taler og tekster.
Vi skal med andre ord både beskæftige os med de store, abstrakte tanker om retorikkens formål
og med den helt konkrete brug af
de retoriske værktøjer.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3.sal
Pris: 525 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm