Forårsprogram 2020 - Side 86KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN
KUNST, ARKITEKTUR
OG DESIGN
GRUNDKURSER
Fra italiensk renæssance
til n­ yklassicisme (1400-1800)
Hold 4027: 10 onsdage kl. 10.15-12
(5/2-15/4)
Ved ph.d. Niels Marup
I 1400-tallet opstår med Firenze
som centrum et nyt tankesæt
og dermed et nyt verdensbillede.
Ung- og højrenæssancen gennemgås med navne som Donatello, Botticelli, Bellini samt Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Rafael og
Tizian. Også tysk kunst omkring
reformationen, hvor Albrecht
Dürer bringer linearperspektivet
og renæssancen til Nordeuropa,
bliver inddraget.
Barokken indledes af bl.a.
Caravaggio med udgangspunkt
i modreformationen. Gennem
1600-­tallet afspejler de nye genrer, fx landskabsmaleri og stilleben, de store brydninger mellem
religion og den voksende sekularisering. Dette ses hos kunstnere som Rubens og Rembrandt,
­Velazquez og Poussin.
1700-tallet indledes med den
forfinede rokoko, men omkring
1750 opstår nyklassicismen, som
afspejler nogle af de omvæltninger, der fører til Den Franske
Revolution.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1050 kr.
Fra romantik til modernisme
(1800-1920)
Hold 4028: 10 onsdage kl. 12.15-14
(5/2-15/4)
Fra modernisme til samtidskunst
(1920-2020)
Hold 4029: 10 mandage kl. 10.15-12
(3/2-27/4, ikke 17/2)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Ved cand.phil. Pia Høy
Det tidlige 1800-tal domineres
af romantikken med fokus på
menneskets følelser. Blandt de
store malere er Goya, Friedrich og
Turner.
Henover midten af århundredet tager den franske realisme
over med bl.a. Courbet og Manet,
som vender sig væk fra romantikkens subjektive virkelighedsfortolkninger. I den forbindelse opstår friluftsmaleriet, som danner
grundlag for impressionismen,
hvis væsentligste fortolkere er
Monet, Renoir og Degas. Men i
1880’erne forlader Cézanne, van
Gogh og Gauguin kravet om
naturefterligning og indleder en
frigørelse af farvens og formens
egenværdi. Dermed baner de vej
for gennembruddet af den moderne malerkunst.
Kurset afsluttes med det
­moderne maleris første ismer:
Matisse og fauvismen, Picasso og
kubismen, den tyske ekspressionisme samt de italienske futurister.
Hold 4030: 6 onsdage kl. 14-17
(29/4-3/6)
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Ved mag.art. Kirsten Nørregaard
Pedersen
Efter 1. Verdenskrig afløser dadaismen og surrealismen de tidlige
modernistiske stilretninger. Med
sine ’ready-mades’ udfordrer Marcel Duchamp grænsen mellem
kunst og virkelighed, mens surrealisterne skaber en helt ny måde
at bruge billedsproget på.
I 1950’erne og 1960’erne sker
der store forandringer dels med
den abstrakte ekspressionisme
med malere så forskellige som
Jackson Pollock og Asger Jorn, dels
med den amerikanske popkunst
med bl.a. Robert Rauschenberg
og Andy Warhol. Parallelt opstår
en række nye kunstneriske retninger, hvor de mest markante
er minimalisme, landart og konceptkunst. I denne periode bliver
det traditionelle maleri delvist
fortrængt, men det genopstår i
1980’erne med det ny-ekspressionistiske maleri.
Fra 1990’erne er det installa­
tionskunsten, der dominerer.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal.
Pris: 1050 kr.
86

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm