Forårsprogram 2020 - Side 89KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN
Oplyste kunstnere – Wiedewelt,
Abildgaard og Juel
Hold 5063: 10 fredage kl. 10.15-12
(7/2-17/4)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
J.F. Willumsen: Pottemagervasen, 1900.
Davids Samling. Foto: Pernille Klemp
Dansk keramik – fra det moderne
gennembrud til i dag
Hold 5062: 6 mandage kl. 18.15-20
(3/2-9/3)
Ved mag.art. Birgitte Sværke
Pedersen
Gennem eksempler på arbejder af
dansk keramiks store navne som
Th. Bindesbøll, Saxbo og Gertrud
Vasegaard ser vi på de lange linjer i keramikkens historie fra det
moderne gennembrud til i dag.
Vi slår ned og kigger nærmere på
skelsættende begivenheder, væsentlige ændringer i samfundsudviklingen og tekniske landvindinger, som alle er med til at drive
keramikkens udvikling frem til i
dag. En udvikling, hvor keramik og
kunst altid har gået hånd i hånd.
Tænk på fx J.F. Willumsen, Asger
Jorn og i nyere tid Rose Eken. Kunstens og kunstnernes indflydelse
på keramikken løber derfor som
en naturlig rød tråd gennem forløbet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 630 kr.
Blev der overhovedet malet noget,
der er værd at se på, før den danske guldalder? Hvis Eckersberg
er dansk malerkunsts fader, som
man ofte kalder ham, så må alt jo
begynde med ham. Men den danske kunstscene blomstrede længe
før! På grænsen mellem rokoko og
klassicisme tiltrak det unge kunstakademi kunstnere fra ind- og
udland, og både Juel, Abildgaard
og Wiedewelt skabte i 1780’erne
og 1790’erne et hav af ikoniske
værker. Kunstnerne var influeret
af oplysningens tanker, som både
medførte sværmerisk naturdyrkelse og omfattende landboreformer.
Det ses i deres værker, der afslører
en tro på, at kunsten kan bidrage
til at reformere og modernisere
samfundet i oplysningens ånd.
Kurset dykker ned i denne fascinerende periode i dansk kunst og
tilbageskriver dansk malerkunsts
fødselsattest.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1050 kr.
Romantikken i oprør
Hold 5064: 10 onsdage kl. 10.15-12
(5/2-15/4)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Romantik er oprør! Oprør mod
oplysningstidens dyrkelse af
intellekt og fornuft og en reaktion
mod det morads Europa befinder
sig i i kølvandet på Den Franske
Revolution og Napoleonskrigene.
Kunstnere overalt i Europa svarer
igen med hver deres bud på,
hvordan en ny kunst til en ny tid
skal se ud.
I Spanien tager Goya livtag med
krigens rædsler, og de franske
kunstnere Géricault og Delacroix
kritiserer og kommenterer i kæmpe formater deres egen samtid.
For kunstnere som Friedrich,
Constable og Turner bliver land-
skabsmaleriet den nye slagmark,
hvor de kan udforske et hidtil uset
potentiale i genren.
På kurset vil vi dykke ned i denne spændende periode og blive
klogere på de mange forskellige
tendenser, der præger den europæiske kunstscene i begyndelsen
af 1800-tallet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Bjørn Nørgaards gobeliner
- Danmarkshistorie i billeder
Hold 5065: 10 fredage kl. 12.15-14
(31/1-3/4)
Ved mag.art. Helene Lykke Evers
Bliv klogere på Danmarks historie
og kunstens udvikling fra vikingetiden til i dag med dette billedrige
kursus, der tager udgangspunkt
i Bjørn Nørgaards gobeliner, der
til dagligt hænger på væggene
i Riddersalen på Christiansborg
Slot. I et moderne og farvestrålende billedsprog fortæller gobelinerne om de danske kongers
og dronningers historie, deres
bedrifter, sejre og nederlag. Men
de viser også kunstens udvikling, fordi Bjørn Nørgaard i hver
gobelin både i udtryk og i indhold
refererer til kendte kunstværker
fra den pågældende periode. En
enkelt gobelin vil hver gang være
i fokus, når vi kortlægger nogle
af de historiske begivenheder og
kunstcitater, der gemmer sig i det
pågældende billedtæppe.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
89

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm