Forårsprogram 2020 - Side 91KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN
Den internationale kunstscene i
New York, Berlin og Rom 1970-1990
Hold 5069: 10 onsdage kl. 14.15-16
(5/2-15/4)
Ved mag.art. Kirsten Nørregaard
Pedersen
1970’ernes desillusionering i USA
var baggrund for minimalistiske
værker af D. Judd og S. Lewitt,
jordkunst af bl.a. R. Smithson og
konceptkunst af fx Christo samt
superrealistiske malerier af bl.a.
R. Estes. Fra 1980 stod det ”vilde”
tyske maleri foran et internationalt gennembrud af pionererne J.
Beuys, A.R. Penck og G. Baselitz og
senere A. Kiefer samt gruppen Die
neuen Wilden i Berlin.
Et italiensk nybrud sås samtidigt med narrative malere som
Chia, Cucchi og Clemente i bevægelsen La Transavanguardia.
Tidens nykonservatisme affødte
også et figurativt, nyakademisk
maleri, New Image Painting, af
malere som E. Fischl, J. Schnabel, D.
Salle og S. Roberts. Samtidigt sås
den postmoderne klassicerende
arkitektur af R. Venturi, C. Moore,
M. Graves og A. Greenberg.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Symbolisme og fynboer. Brudflader i
dansk malerkunst i 1880-1920
Hold 5070: 10 torsdage kl. 14.15-16
(6/2-16/4)
Ved mag.art. Kirsten Nørregaard
Pedersen
Det danske samfund undergår
omkring 1900 industrialisering,
sociale omvæltninger og politiske
reformer. Symbolisten Hammershøi visualiserer tidens sværmeriske stemning, mens verdensborgeren Willumsen legemliggør
overmenneskelig handlekraft. Fin
de siècle-tidens dekadence trives
også i Zahrtmanns og ægteparret
Slott-Møllers historie­malerier.
Brødrene Skovgaard og Niels Larsen Stevns maler religiøse motiver
og historiske rumudsmykninger,
mens Theodor Philipsen, Poul
S. Christiansen og Johan Rohde søger inspirationer i det fremmede
og sætter fokus på det nære. En
ung generation af landskabsmalere fra Fyn som Johannes Larsen,
Peter Hansen og Fritz Syberg kombinerer provinsiel naturalisme
med ekspressionisme­og impressionisme tilsat ­rester af fortidens
symbolisme.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1050 kr.
Kirkearkitektur og transcendens
Hold 5071: 6 torsdage kl. 18.15-20
(12/3-30/4, ikke 16/4)
Ved ph.d. Line Suhr Marschner
Den kristne kirkearkitektur udgør
en enestående gruppe af bygninger, rig på både kontinuitet og
variation. Med kraftfulde virkninger i lys, stof og rumformer er der
på tværs af knapt 2.000 år givet
udtryk for det transcendente, og
der er med sådanne arkitektoniske midler forsøgt at assistere
forståelsen i retning af det uforståelige.
På kurset dykker vi ned i denne
tradition. Hvordan ser kirkebygningerne ud? Og hvilken kraft og
hvilke betydninger er de blevet
tillagt?
1. Introduktion. De tidligste
­kirkebygninger: Ur- og old­
kristne rum
2. Byzantinsk kirkearkitektur
3. Romansk og gotisk kirke­
arkitektur I
4. Romansk og gotisk kirke­
arkitektur II
5. Barokke og efterreformatoriske
centralkirker
6. Moderne kirker: Kontinuitet og
nybrud
Sted: City Campus
Pris: 630 kr.
Dansk kunst i Folketinget
Hold 5072: 2 torsdage kl.
16.15-18 (5/3-12/3) og 1 kunst­
omvisning i Folketinget
­torsdag kl. 19-20.30 (19/3)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Hold 5085: 2 fredage kl. 16.1518­(13/3 og 27/3) og 1 kunst­
omvisning i Folketinget
onsdag kl. 19-20.30 (18/3)
Ved mag.art. Vibeke Sandby
Hold 5086: 2 mandage kl.
16.15-18 (30/3 og 6/4) og 1
kunst­omvisning i Folketinget onsdag kl. 19-20.30 (1/4)
Ved mag.art. Vibeke Sandby
Hvad de færreste måske ved,
er, at Folketinget udover at
være Danmarks magtcenter
også huser en af landets største og mest varierede samlinger af dansk kunst. Overalt
på Borgen – i gange, sale,
gruppe- og udvalgsværelser,
på gulve og i lofter - findes
der værker og udsmykninger,
der ikke blot fortæller deres
egne historier, men også
vidner om tidens skiftende
kunstneriske udtryk og stilarter. Samtidig får værkerne
en helt ny betydning, når de
sættes ind i forskellige rammer på Borgen.
Kurset giver en intro til
kunsten i Folketinget og
tager kursisterne med på en
særomvisning på selve Borgen, hvor det er muligt at se
mange af de omtalte værker
med egne øjne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
og Folketinget, Christiansborg, 1240 København K
Pris: 360 kr.
91

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm