Program efterår 2019 - Side 103TRO OG RELIGION
Få indblik i, hvordan traditionen om dødssynderne opstår i
den egyptiske ørken, formes af
middelalderens store tænkere, får
et uforglemmeligt udtryk i Dantes
Den Guddommelige Komedie og
stadig udgør en inspirationskilde
til dannelse, selverkendelse og
livsmod.
Forelæsningsrækken tager afsæt i bogen af Martin Herbst: De
syv glæder. Forstå det moderne
menneske og de syv dødssynder
(2017, Cornfield Press). Bogen kan
købes med rabat til første forelæsning eller lånes på biblioteket.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Kristen mystik: ­
Fordybelse og himmelspræt
Hold 1083: 5 tirsdage kl. 14.15-16
(5/11-3/12)
Ved lektor em., mag.art. Jørgen
Podemann Sørensen, Københavns
Universitet og cand.mag. Liza
Parnov Ryder, Davids Samling
Mystik er en meditativ religionsform, der ultimativt stræber efter
menneskets fuldstændige opgåen
i Gud eller det guddommelige.
I kristendommens historie har
mystik spillet en stor og til tider
provokerende rolle, især i de
første århundreders gnostiske
strømninger og i middelalderen,
hvor mystikkens dyrkelse af det
personlige gudsforhold beredte
vejen for reformationen.
I fem forelæsninger, der præsenterer fem af de mest berømte
kristne mystikere, skal vi dog først
og fremmest søge at forstå mystikerne selv gennem deres poesi,
deres symbolske visioner og radikale teologi: Hvad vil det sige at
op gå i Gud eller blive ét med Gud
eller vende tilbage til sit udspring
i Skaberen? Det er tanker, der kun
kan forstås i sammenhæng med
den meditative praksis og dens
særlige bevidsthedsformer.
1. Forudsætninger i gnosis og
nyplatonisme (JPS)
2. Dionysios: Den mystiske teologi
eller hvad Gud ikke er (JPS)
3. Kend vejene til Gud: Hildegard
af Bingen og Bonaventura (JPS)
4. Befri mig fra Gud: Meister Eckhardt og begrebernes overvindelse (LPR)
5. Intethedens doktor: Juan de la
Cruz og selvudslettelsens vej
(LPR)
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 575 kr.
Det moderne menneske
og de syv dødssynder
Hold 1084: 5 mandage 10.15-12
(9/9-7/10)
1. Dødssyndernes historiske og
nutidige aktualitet og hvorfor
Martin Luther vendte dem
ryggen
2. Dødssynderne som dannelsesparadigme fra år 400 til år 1500
3. Vi ser nærmere på dovenskab
og misundelse og deres modsætninger
4. Vi ser nærmere på frådseri,
grådighed og vrede og deres
modsætninger
5. De syv dødssynder som det
strukturerende princip for
Dantes selverkendelse på Purgatoriet i Den Guddommelige
Komedie
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 575 kr.
Ved cand.theol. Martin Herbst
Indtil det 16. århundrede spiller de
syv dødssynder – fråseri, liderlighed, grådighed, vrede, dovenskab,
misundelse og hovmod – en
afgørende rolle for det vestlige
menneskes dannelse og selvforståelse. Med reformationen og
oplysningen bliver de syv dødssynder imidlertid spredt for alle
vinde og ender som reklameslogans for is, vin eller øl. Dødssynderne er imidlertid udbredte som
aldrig før. Vi fråser med naturens
ressourcer. ’Hvidvask’ var årets ord
i 2018. Vrede bliver til terrorisme.
Den oprindelige betydning af
dovenskab er håbløshed. Hvornår
sker det næste jalousidrab?
103

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm