Program efterår 2019 - Side 25Rosenborg – møbler og genstande
Hold 1134: 1 søndag kl. 10-11.30
(8/12)
Ved cand.scient., cand.mag. Nette
Børkdal Ebbesen
Rundvisning i Frederiksberg Have
Hold 1129: 1 onsdag kl. 13.15-15
(14/8)
Hold 1130: 1 onsdag kl. 13.15-15
(28/8)
Hold 1131: 1 mandag kl. 13.15-15
(9/9)
Ved skov- og landskabsingeniør
Kim Greiner
På denne historiske havevandring
får vi historien om Amagerbyen
på Frederiksberg, Prinsessernes
Gård og Frederik d. 4.’s pragtfulde barokhave. Tiderne skifter,
og i begyndelsen af 1700-tallet
omdannes barokhaven til en
romantisk landskabshave med
snurrepiberier som Det Kinesiske
Lysthus, Apistemplet, Kildegrotten, Vandfaldet, Fasangården og
Schweitzerhuset. Vi fortsætter
op til Frederiksberg Slot og får
historien om Frederik d. 4., der
kronede sin dronning i soveværelset, og om Caroline Mathildes og
Struenses hyggestunder i slottets
marmorbad. Af alle konger var
det Frederik d. 6.’s slot og have, og
han vandrede rundt med dronning Marie under armen, mens
tankerne var hos maitressen fru
Dannemand. Turen slutter ved
Svendsens bådsejllads, hvor det er
muligt at blive sejlet rundt i kanalerne i Frederik d. 6.’s kølvand.
Mødested: Til højre for hovedindgangen til haven på Frederiksberg
Runddel, 2000 Frederiksberg
Pris: 150 kr.
Rosenborg. Fortællinger fra Christian
d. 4.’s sommerslot og skatkammeret
med kronjuvelerne
Hold 1132: 1 søndag kl. 10-11.30
(6/10)
Hold 1133: 1 søndag kl. 10-11.30
(24/11)
Ved cand.scient., cand.mag. Nette
Børkdal Ebbesen
Turen igennem slottet giver et
indblik i 1600-1700-tallets Danmarkshistorie ud fra en oplevelse
af rummene og genstandene,
hvoraf Christian d. 4.'s Vinterstue
endnu står, som den blev skabt i
1615. Efter enevældens indførelse
skabtes Det Marmorerede værelse
til Frederik d. 3., og på Riddersalens gobeliner følges Christian d.
5.’s forsøg på at generobre Skåne,
Halland og Blekinge. I skatkammeret fortælles om genstandenes
og kronernes – ofte indviklede
– symbolik, der giver os indsigt i
datidens livsforståelse.
I denne omvisning sættes der
dybdegående fokus på et stort
udvalg af mesterligt fremstillede
møbler og genstande fra Rosenborgs interiører og skatkammer.
Der lægges vægt på tingenes
historiske fortælling såvel som deres tekniske fremstilling. Således
vil ædelstensslibning, gobelinvævning, glas- og spejlfremstilling samt elfenbensskæring blive
gennemgået.
Der vil bl.a. blive set på det
venetianske glasværelse, Frederik
d. 5.’s spejlkabinet, rosenborgtapeterne, Flora Danica-servicet, flere
’pragt-møbler’, symbolske elfenbensgenstande fra ’Det Grønne
Kabinet’ samt både smykker og
brugsgenstande fra skatkammeret.
Omvisningen er en fortsættelse
af den generelle Rosenborg-omvisning, men kan udmærket følges uden forudgående deltagelse
i denne.
Mødested: Rosenborg, Øster Voldgade 4A, 1350 København K (lige
indenfor hovedporten)
Pris: 245 kr. (inkl. entré)
Mødested: Rosenborg, Øster
­Voldgade 4A, 1350 København K
(lige indenfor hovedporten)
Pris: 245 kr. (inkl. entré)
25

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm