Program efterår 2019 - Side 26SVAMPETURE
Hold 1135: 1 torsdag kl. 13-15.30 (19/9)
Hold 1136: 1 torsdag kl. 13-15.30 (26/9)
Ved seniorrådgiver, mykolog Thomas Læssøe, Københavns Universitet
Vi vil forsøge at skyde os ind på, hvad der betinger tilstedeværelse af
forskellige svampe i naturen. Indsamlingsteknik, både når svampen skal
med hjem til bestemmelse og med hjem til gryden, vil blive gennemgået på turen. En del af fascinationen ved svampeture er, at det er meget
svært at forudsige, hvad vi vil finde – vi ser, hvad dagen bringer.
Mødested: (hold 1135): Furesøbadet.
(hold 1136): Springforbivej P-plads (Jægersborg Dyrehave/Strandvejen).
Pris pr. tur: 225 kr.
FUGLETURE
Ølsemagle Revle
Hold 1137: 1 søndag kl. 9-12 (4/8)
Ved cand.scient. Vicky Knudsen
Denne lange sandrevle er altid et
besøg værd. På indersiden er en
stor lagune, som tiltrækker rigtig
mange ænder, svaner, måger, terner og vadefugle. Mange af disse
fugle raster i området, inden de
skal videre sydpå for at overvintre.
Vi vil derfor have gode muligheder for at se rigtig mange arter,
og de kan optræde i meget store
tal nogle gange. Er vi heldige, kan
vi også se en af verdens mindste eller største terner, nemlig
dværgternen og rovternen, som
ofte benytter sig af lagunen efter
ynglesæsonen. Derudover kan
der altid dukke overraskelser op,
og langs klitterne vil der være
sanglærker og engpibere. Vi går
derfor en god tur ned langs revlen
til fuglereservatet, som er åbent
på denne tid af året, og ser på de
mange gæster. Har man en kikkert eller et teleskop, vil det være
en stor fordel at tage det med.
26
Sted: P-pladsen for enden af Ølsemagle Revle (Revlen 1, 4600 Køge)
Pris: 300 kr.
Utterslev Mose
Hold 1138: 1 mandag kl. 9-12 (21/10)
Ved cand.scient. Vicky Knudsen
I oktober er det ved at være tid
til at komme sydpå for de sidste
fugle, som overvintrer under
varmere himmelstrøg. Samtidig
er det også den tid, hvor mange
vintergæster ankommer, som
anser Danmark for et godt sted
at blive vinteren over. Utterslev
Mose er et stort område klods op
af storbyen og motorvejen, og de
tre søer og den omkringliggende
natur er en dejlig oase for mange
forskellige fugle. Vi kigger efter
både fugle på vandet, hvor der
primært kan være mange ænder,
men også svaner, gæs, lappedykkere og skalleslugere. Derudover
ser vi efter forskellige drosler og
småfugle. Er vi heldige kan der
også komme trækkende rovfugle
forbi. Der skal i hvert fald nok
være rigeligt at kigge på, da det er
en travl årstid for fuglene, og der
er mange af dem.
Sted: P-pladsen ved Mosesvinget
(den ende af Mosesvinget, der
støder op til Hareskovvej)
Pris: 300 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm