Program efterår 2019 - Side 27ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
KUNSTHISTORIE,
­ARKITEKTUR & DESIGN
GRUNDKURSER
Grundmodul 1: Fra antikken til
renæssancen (600 f.Kr.-1400)
Hold 4000: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(3/9-12/11)
Ved ph.d. Niels Marup
Kurset indledes med græsk og
romersk kunst, som med mennesket og menneskefiguren i
fokus blev til stor inspiration for
senere perioder. Med indførelsen
af kristendommen begynder en
ny kulturepoke, der kommer til
at vare over 2000 år. I 1000-tallet
begynder monumentalskulpturen at optræde i forbindelse
med klosterkirker og katedraler i
Frankrig og Tyskland fra romansk
og gotisk tid.
Fra 1300-tallet gennemgås italiensk malerkunst med bl.a. Duccio
og Giotto, som foruden at være
freskomalere spillede en vigtig
rolle i udviklingen af tavlemaleriet i form af andagtsbilleder og
altertavler.
Sidste del af kurset præsenterer
det helt anderledes univers, som
den sengotiske, nederlandske
­malerkunst skaber med navne
som Jan van Eyck, Hugo van der
Goes og Hieronimus Bosch.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K (1. sal, lokale
108/110)
Pris: 1.150 kr.
Grundmodul 2: Fra den italienske
renæssance til nyklassicismen
(1400-1800)
Hold 4001: 10 onsdage kl. 10.15-12
(4/9-13/11)
Ved mag.art. Birgitte Zacho
Hold 4002: 10 mandage kl. 10.15-12
(2/9-11/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
I 1400-tallet opstår med Firenze
som centrum et nyt tankesæt
og dermed et nyt verdensbillede. Ung- og højrenæssancen
gennem­gås med navne som
Donatello, Botticelli, Bellini samt
Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Rafael og Tizian. Også tysk kunst
omkring reformationen, hvor
Albrecht Dürer bringer linearperspektivet og renæssancen til
Nordeuropa, bliver inddraget.
Barokken indledes af bl.a.
Caravaggio med udgangspunkt
i modreformationen. Gennem
1600-­tallet afspejler de nye
genrer, fx landskabsmaleri og stilleben, de store brydninger mellem
religion og den voksende sekularisering. Dette ses hos kunstnere som Rubens og Rembrandt,
Velazquez og Poussin.
1700-tallet indledes med den
forfinede rokoko, men omkring
1750 opstår nyklassicismen, som
afspejler nogle af de omvæltnin­ger, der fører til Den Franske Revolution.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3.sal
Pris: 990 kr.
Grundmodul 3: Fra romantikken til
modernismen (1800-1920)
Hold 4003: 10 torsdage kl. 12.15-14
(5/9-21/11, ikke 12/9)
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Hold 4004: 10 mandage kl. 12.15-14
(2/9-11/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Det tidlige 1800-tal domineres
af romantikken med fokus på
menneskets følelser. Blandt de
store malere er Goya, Friedrich og
Turner.
Henover midten af århundredet
tager den franske realisme over
med bl.a. Courbet og Manet, som
vender sig væk fra romantikkens
subjektive virkelighedsfortolkninger. I den forbindelse opstår
friluftsmaleriet, som danner
grundlag for impressionismen,
hvis væsentligste fortolkere er
Monet, Renoir og Degas. Men i
1880’erne forlader Cézanne, van
Gogh og Gauguin kravet om
naturefterligning og indleder en
frigørelse af farvens og formens
egenværdi. Dermed baner de vej
for gennembruddet af den moderne malerkunst.
Kurset afsluttes med det
moderne maleris første ismer:
Matisse og fauvismen, Picasso
og kubismen, den tyske ekspressionisme samt de italienske
futurister.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
27

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm