Program efterår 2019 - Side 28ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Grundmodul 4: Fra modernismen til
samtidskunsten (1920-2019)
Hold 4005: 10 onsdage kl. 14.15-16
(4/9-13/11)
Ved mag.art. Kirsten Nørregaard
Pedersen
Hold 4006: 10 mandage kl. 10.15-12
(2/9-11/11)
Ved cand.phil. Pia Høy
Efter 1. Verdenskrig afløser dadaismen og surrealismen de tidlige
modernistiske stilretninger. Med
sine ’ready-mades’ udfordrer Marcel Duchamp grænsen mellem
kunst og virkelighed, mens surrealisterne skaber en helt ny måde
at bruge billedsproget på.
I 1950’erne og 1960’erne sker
der store forandringer dels med
den abstrakte ekspressionisme
med malere så forskellige som
Jackson Pollock og Asger Jorn, dels
med den amerikanske popkunst
med bl.a. Robert Rauschenberg og
Andy Warhol. Parallelt opstår en
række nye kunstneriske retninger, hvor de mest markante er
minimalisme, landart og konceptkunst. I denne periode bliver
det traditionelle maleri delvist
fortrængt, men det genopstår i
1980’erne med det ny-ekspressionistiske maleri.
Fra 1990’erne er det installationskunsten, der dominerer.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Grundmodul 5. Dansk kunst fra
vikingetiden til guldalderen (ca.
800-1850)
Hold 4007: 10 tirsdage kl. 10.15-12
(3/9-12/11)
Grundmodul 6. Dansk kunst fra det
moderne gennembrud til i dag (ca.
1880-2019)
Hold 4008: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(3/9-12/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Dansk kunst har sine rødder i
vikingetiden, og med dette som
afsæt undersøger vi kunstens
udvikling op gennem middelalderen, renæssancen, barokken,
rokokoen, nyklassicismen til og
med guldalderen.
Vi skal fascineres af vikingetidens kaotiske gribedyrsfremstillinger, se tankevækkende kalkmalerier og overdådige altertavler. Vi
skal spore budskabet i kongernes
selvforherligende kunst og høre,
hvorfor dansk kunst længe
primært blev skabt af udenlandske kunstnere. Vi skal lære om
Kunstakademiets opståen og blive
klogere på antikfascinationen hos
Thorvaldsen og hans samtidige.
Endelig skal vi høre om dansk
malerkunsts ”fader” og diskutere
kvindelige kunstneres situation i
perioden.
Kurset afsluttes med et museumsbesøg. Entré betales af
kursisterne.
På kurset går vi tæt på strømninger, sammenslutninger og enere
i dansk kunst fra ca. 1880 og frem
til i dag; en voldsom brydningstid,
der til stadighed fordrer fornyelse
i kunsten.
Vi bevæger os kronologisk frem;
fra nådesløs realisme og lysflimrende impressionisme, over
dyb symbolisme og ornamental
skønvirke til den store stil og modernismen med alle dens ismer.
Længe udgår de væsentligste
impulser fra Frankrig, men fra ca.
1960 kommer inspirationen især
fra New York. Minimalisme, popkunst, konceptkunst og et væld af
nye udtryksformer ansporer danske kunstnere til at gå nye veje.
Periodens kunstnere er bl.a.
Anna Ancher, Vilhelm Hammershøi, J.F. Willumsen, Francisca
Clausen, Rita Kernn-Larsen, Asger
Jorn, Kirsten Justesen, Per Kirkeby
og Olafur Eliasson. Kurset afrundes med et museumsbesøg. Entré
betales af kursisterne.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
28
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm