Program efterår 2019 - Side 30ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Arkitektur- og designhistorie
(ca. 1850-2019)
Hold 4014: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(3/9-12/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
På kurset går vi tæt på strømninger, sammenslutninger og enere
indenfor arkitektur og design i perioden ca. 1850-2019. Vi bevæger
os kronologisk frem begyndende
med historicismen, der trækker på
historiske stilarter og inspiration
fra den store verden. Videre skal
vi høre om art nouveau-tidens
eksperimenter og lære modernismens særlige karakteristika at
kende. Vi skal spore budskaberne
i Bauhaus og blive fortrolige med
den internationale stil og funktionalismen.
Endelig skal vi overraskes af
postmodernismen og se, hvad arkitekter og designere frembringer
i dag. Undervejs ser vi, hvordan
arkitektur og design er præget
af visioner, filosofi, økonomi og
mange andre kulturelle og kontekstuelle aspekter, og vi møder
de arkitekter og designere, som
har vist vejen i perioden.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
EMNEKURSER
Gudernes kraft: Moderne myter i billedkunsten i det 19.-21. århundrede
Hold 5000: 5 fredage kl. 14.15-16
(6/9-4/10)
Ved cand.mag. Amalie Grubb
Martinussen
Det hævdes, at den moderne
vestlige verden er afmytologiseret. I takt med videnskabens og
fornuftens beherskelse af flere og
flere områder af tilværelsen er religion, fortællinger og myter ikke
længere socialt konstituerende i
vestens verdsliggjorte samfund.
Alligevel er de græske myter tilsyneladende stadig en del af vores
verdensanskuelse, og gennem det
19., 20. og 21. århundrede kan man
se en konstant genopdukken af
mytologiske motiver, figurer og
metaforer i billedkunsten.
1. Introduktion til mytebegrebet
2. Gyldne gudinder: Gustav Klimt
m.fl.
3. Sex, magt og drømme: Picasso,
surrealisterne m.fl.
4. Klassicismer og forvandlinger i
dansk kunst: Palle Nielsen, Axel
Salto, Kai Nielsen m.fl.
5. Myter i samtidskunsten
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 495 kr.
30
Fransk kunst i 1700-tallet
- oplysningstiden
Hold 5001: 6 mandage kl. 14.3016.15 (30/9-11/11)
Ved mag.art. Anne-Sophie FischerHansen
Ludvig d. 14. tildelte i 1662 maleren Le Brun ansvaret for udsmykningerne på sit nye slot Versailles.
På værkstedet, Manufacture
Royale des Meubles de la Couronne, samarbejdede 250 kunstnere
og håndværkere om at forherlige monarken som solkonge og
enevældig hersker. Efterfølgeren
Hertugen af Orléans flyttede
hoffet til Paris, og fra 1710 var det
her, det skete.
Filosofferne samledes i byens
rokokosaloner, maleren Watteau
skildrede elegante mennesker
på skovtur, og Chardin viser med
sine rolige malerier en anden side
af tiden. Ludvig d. 15.’s maitresse Madame de Pompadour var
intelligent og højt kultiveret,
hun benyttede sin position til
at igangsætte produktionen af
Sèvres-porcelæn og gobelinvæveriet Beauvais. Hertil indkaldte hun
tidens bedste kunstnere.
Sted: Kulturstedet Lindegaarden, Peter Lunds vej 8, 2800 Kgs.
Lyngby
Pris: 619 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm