Program efterår 2019 - Side 35ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Drøm og virkelighed. Gauguin,
van Gogh og dramaet om kunsten
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Gaugain og van Gogh er to
vigtige malere i slutningen af
1800-tallet. Begge nærede et
ønske om at skabe et helt nyt
billedsprog. De inspirerede hinanden, men var rivende uenige
om kunstens mål.
De kunstneriske diskussioner,
der lå bag deres uenigheder, er
karakteristiske for hele periodens kunstdebat. Den gik i store
træk ud på, om kunsten skulle
vise den synlige virkelighed og
være tro overfor motivet, eller
om fantasien skulle være den
styrende drivkraft. Skulle maleriet vise kunstnerens personlige
indre verden, eller skulle malerierne skildre den synlige, ydre
verden, sådan som den trådte
frem for blikket?
Kurset handler om to af kunst­
historiens største kunstnere og
deres forskellige holdninger til
kunsten, som blev sigende for
udviklingen af den moderne
kunst.
Hold 5020: 5 tirsdage kl. 13.3015.15 (3/9-1/10)
Sted: Kulturstedet Lindegaarden,
Peter Lunds vej 8, 2800 Kgs.
Lyngby
Pris: 600 kr.
Hold 5021: 5 onsdage kl. 13.15-15
(23/10- 27/11, ikke 13/11)
Sted: Hvidovre Hovedbibliotek,
Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre
Pris: 495 kr.
Dansk guldalder – ude og inde
Hold 5022: 5 fredage kl. 14.15-16
(1/11-29/11)
Ved mag.art. Tea Baark Mairey
Første halvdel af 1800-tallet er
blevet kaldt guldaleren, fordi det
var en enestående blomstringstid
indenfor dansk kunst og kultur.
Guldalderkunsten er knyttet til
noget særlig dansk, der blev til
med international påvirkning. Politisk var tiden omtumlet og præget af stor ustabilitet, men kunsten fra perioden kan give indtryk
af en fejlfri og harmonisk verden.
Malerierne skildrer Danmark som
et idyllisk land med høj himmel
og grønne, solbeskinnede marker.
Kunstnerne lader os også komme
med helt ind i borgerskabets fine
stuer, hvor hverdagsmotiver af
familielivet giver et billede af en
tid, hvor hjemmet og familien får
større og større betydning. Kurset
kommer tæt på guldalderens
verden – ude og inde.
Kurset inkluderer en særomvisning i den aktuelle udstilling
Dansk Guldalder - Verdenskunst
mellem to katastrofer på Statens
Museum for Kunst. Entré betales
af kursisterne.
vilkårene for kvindelige kunstnere
i Danmark fra midten af 1800-tallet.
Alle fem kunstnere kæmper
deres egne kampe for at blive
accepteret for deres kunst. Baumann kom udefra til et land, der
lukkede sig om sig selv. Slott-Møller gik med forrest for den nye
kunst, samtidig med at hendes
egen kunst rakte bagud. De to
gange Anna var del af hver deres
kunstnerkoloni og havde knap tid
til at male. Christine Swane var
ofte kompromisløs på trods af den
dårlige økonomi, det medførte.
Sammenlagt giver deres kunst
et overblik over de forskellige
retninger, den danske kunst bevægede sig i fra 1850 til 1950.
Der er gratis entré til Kastrupgårdsamlingen.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 495 kr.
Sted: Kastrupgårdsamlingen,
Kastrupvej 399, 2770 Kastrup
Pris: 610 kr.
Fokus på fem: Kvindelige kunstnere
i Danmark
Hold 5023: 5 fredage kl. kl. 10.15-12
(6/9-4/10)
Portrætmaleri i Danmark
fra renæssance til nutid
Hold 5024: 5 torsdage kl. 16.15-18
(5/9-3/10)
Ved cand.mag. Tina Høegh Nielsen
Ved cand.mag. Tina Høegh Nielsen
Kurset ser på kunst af Elisabeth Jerichau Baumann, Agnes
Slott-Møller, Anna Ancher, Anna
Syberg og Christine Swane. Det
bliver samtidig en fortælling om
Fra at være forbeholdt konge og
kirke har portrætmaleriet ændret
sig til at være for stort set alle.
Dets popularitet har svinget fra
periode til periode, men har især
fået en renæssance i de sidste to
årtier.
Hvad er et portræt, og hvilke
uskrevne regler måtte hofmalere
som Karel van Mander, Vigilius
Eriksen og C. W. Eckersberg følge,
når de skulle male et portræt?
Thomas Kluge er en af de samtidskunstnere, som arbejder med
portrætter. Bruger han samme
teknikker og virkemidler som
sine forgængere? Der er mange
spørgsmål, man kan stille, når
det handler om portrætkunsten.
Kurset vil forsøge at besvare så
mange af disse spørgsmål som
muligt.
Sted: Sorø Kunstmuseum,
Storgade 9, 4180 Sorø
Pris: 583 kr. (inkl. entré)
35

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm