Program efterår 2019 - Side 37ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
FORELÆSNINGSRÆKKER
Hammershøi. En kunstner i tiden
Hold 1000: 3 mandage kl. 10.15-12
(30/9-21/10)
Ved direktør, ph.d. Gertrud
Oelsner, Den Hirschsprungske
Samling, og kunstformidler, cand.
phil. Annette Rosenvold Hvidt,
Statens Museum for Kunst
Skildringen af kulturmøder - fra
Alexander den Store til Marco Polo
Hold 1089: Man-fre kl. 10.15-12
(20/1-24/1 2020)
Ved mag.art. Mette Wivel
Verden er blevet mindre, og i dag
er der mange måder at lære andre
kulturer at kende på. Vi bliver til
stadighed konfronteret med dem
– via aviser, tv, sociale medier, film,
fotografi og glittede magasiner
såvel som via litteratur, musik, billedkunst og restaurantbesøg. Men
også på det konkrete plan bliver
vi mødt af andre kulturer, fx når
vi rejser ud i verden eller besøger
den lokale grønthandler.
Forelæsningerne vil belyse,
hvordan Europa har oplevet, indoptaget og gengivet mødet med
fremmedartede og mere eksotiske
kulturer op gennem tiden – og
hvordan skildringen af disse kulturmøder har udviklet og ændret
sig. På dette ugekursus vil der
især blive fokuseret på Silkevejene, korstogene, opdagelsesrejser
og pilgrimsrejser.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 575 kr.
Vilhelm Hammershøi (18641916) er en af de mest betydelige
danske kunstnere, og han er især
kendt for sine interiørbilleder,
der balancerer mellem drømme
og realisme. Hans stil er særegen
med en enkel farveholdning og
med en stor grad af åbenhed i
billederne, der ofte indeholder slørede partier og uafsluttede kanter.
Hammershøis værker taler til
fantasien og lægger op til mange
forskellige tolkninger.
Hammershøi var livet igennem
optaget af fotografiet, både som
selvstændig fotograf, men også
af fotografiet som dialogpartner
for maleriet. I tre forelæsninger
kommer vi tættere på Hammershøis malerisk-fotografiske univers
og trækker tråde til de kunstnere
i hans egen samtid, der som han
var optaget af fotografiet samt til
andre samtidige, som udgør det
kunstneriske miljø, han var en
del af.
1. Vilhelm Hammershøi, Valdemar
Schønheyder Møller og fotografiet. Første del af kunstnerens
karriere
2. Vilhelm Hammershøis sene
værker. Danske og internationale samtidige
3. Fotografiet som metode og praksis i slutningen af 1800-tallet: L.A.
Ring, J.F. Willumsen, Johan Rohde,
Ejnar Nielsen og P.S. Krøyer
Sted: Den Hirschsprungske
Samling, Stockholmsgade 20, 2100
København Ø
Pris: 695 kr. (inkl. entré)
En anden guldalder. J.L. Lund og det
dansk-tyske kunstmiljø
Hold 1001: 4 mandage kl. 10.15-12
(4/11-25/11)
Ved museumsinspektør, ph.d.
Anna Schram Vejlby, Den
Hirschsprungske Samling, mag.art.
Kira Kofoed, Thorvaldsens Museum,
direktør, ph.d. Gertrud Oelsner,
Den Hirschsprungske Samling og
ekstern lektor, ph.d. Karen Klitgaard
Povlsen, Aarhus Universitet
Glemmebogen rummer mange
kunstnere, og guldaldermaleren
J.L. Lund (1777-1867) er en af dem.
Men han fortjener bedre, for Lund
spillede en vigtig rolle i det europæiske og danske kunstliv i første
halvdel af 1800-tallet. Forelæsningsrækken tager temaer op fra
den udstilling om Lund, som Den
Hirschsprungske Samling viser i
efteråret.
1. J.L. Lund – en glemt guldalderkunstner. Om kunstneren og
udstillingen på Den Hirschsprungske Samling (ASV)
2. Bertel Thorvaldsen som formidler af internationale kontakter
for guldalderens kunstnere (KK)
3. De romantiske landskabsmalere omkring J.L. Lund (GO)
4. J. L. Lund som kunstner i Friederike Bruns salon og forfatterskab (KKP)
Sted: Den Hirschsprungske
Samling, Stockholmsgade 20, 2100
København Ø
Pris: 895 kr. (inkl. entré)
37

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm