Program efterår 2019 - Side 40ARKITEKTUR, DESIGN OG KUNSTHISTORIE
Drømmen om undergang og nye
livsbetingelser
Hold 1010: 10 onsdage kl. 10.15-12
(4/9-13/11)
Ved ph.d. Niels Marup
Kunsten mellem civilisation ­
og primitivitet
Hold 1008: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(3/9-12/11)
Hold 1009: 10 onsdage kl. 12.15-14
(4/9-13/11)
Ved ph.d. Niels Marup
I slutningen af 1800-tallet bryder
den akademiske billedkunsts
teknikker og uddannelser sammen. De har været højdepunktet
for den vestlige civilisations
repræsentation af magten og
verden, men med demokrati og
modernitet bliver det primitive et
centralt begreb i en ny eksperimenterende mangfoldighed af
kunstneriske udtryksformer. Det
primitive, det folkelige og enkle er
en nødvendighed for udviklingen.
Alle verdens afbildningsformer,
barnets og de folkelige billeder
bidrager til den forvandling som
van Gogh, Gauguin, Picasso,
Chagall og Klee skaber sammen
med tolderen Rousseaus urskovsdrømme. De har en åbenhed
overfor det primitive, der væver
sig ind i de moderne billedformer
som en grundlæggende kommunikationsform i billedkunsten og
skaber nye oplevelsesmåder for et
sammensat publikum.
Sted: (1008) Studieskolen,
­Borger­gade 12, 1300 København K
(1. sal, lokale 108/110)
(1009) Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1.150 kr.
40
I perioden omkring Den Franske
Revolution sker der en fundamental forandring i Europa. Enevælde
og monarki opløses, og der skabes
rum for sociale eksperimenter.
Demokratiet finder sine potentialer i en aktualisering af det
antikke Grækenland. Modsætninger mellem fornuft og følelser,
oplysning og irrationalitet væver
sig sammen i nye formationer.
Billedkunsten bliver et sted,
hvor erfaringer kan efterprøves
og perspektiveres i forhold til
samfundets nye udfordringer. Det
nye publikums reaktionsmønstre
kræver begreber som Kants definitioner på det skønne og det sublime. Borgeren længtes efter både
det enkle og skrækoplevelsen.
Det romantiske maleri inddrager
Goya, Delacroix, Turner, Constable,
Friedrich, Ingres, Runge og Füssli.
Individualitet skaber en ny kunst
og et nyt publikum.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 1.150 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm