Program efterår 2019 - Side 44FILM, MUSIK OG TEATER
FILM, MUSIK OG
TEATER
GRUNDKURSER
Den filmiske fortælling:
Grundlæggende analyse
Hold 4015: 10 torsdage kl. 16.15-18
(12/9-21/11)
Ved cand.phil. Annette Wernblad
På dette kursus vil vi se på, hvordan den filmiske historie opbygges og fortælles. Vi vil gennemgå
den grundlæggende filmiske
dramaturgi og sammenligne
filmen med andre kunstarter,
både den fortællende (romanen)
og den dramatiske (teatret). Vi vil
tage udgangspunkt i begrebet
tid og analysere, hvorledes dette
begreb anvendes både æstetisk
og dramaturgisk.
Udover den klassiske dramaturgi vil vi gennemgå den mytologiske fortællestruktur, og vi vil se på
nogle af de store grundsymboler
(farver, tal, dyr og geometriske
figurer) og den betydning disse
har i den filmiske fortælling.
Blandt de instruktører, hvis film
vi vil tage udgangspunkt i, kan
nævnes: Fritz Lang, Hitchcock,
Kieslowski, David Lynch, Scorsese
og Christopher Nolan.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Filmens historie fra 1895 til i dag
Hold 4016: 10 fredage kl. 14.15-16
(6/9-15/11)
Mere musikteori
Hold 4017: 10 mandage kl. 12.15-14
(16/9-25/11)
Ved cand.mag. Mathilde
Teglgaard Nielsen
Ved cand.mag. Lone Bang
Hemmeth
Dette kursus udfolder filmens
historie fra dens fødsel og frem til
i dag. Vi ser nærmere på strømninger som russisk montage, surrealisme, klassisk hollywoodfilm,
italiensk neorealisme, nybølge,
global film og dogme, og vi møder
filmskabere som Lumièrebrødrene, Leni Riefenstahl, Alfred
Hitchcock, Jean-Luc Godard og
Lars von Trier.
Fra de tidligste farveløse stumfilm følger vi, hvordan filmteknologien, filmsproget, dramaturgien
og genrerne udvikler sig. Vi ser,
hvordan konventioner tager form,
og hvordan der brydes med regler.
Vi undersøger film som underholdning og propaganda, som
dokumentarfilm og kunstfilm. Vi
bliver fortrolige med betegnelser som spaghetti-westerns og
kitchen sink cinema. Undervejs
inddrager vi filmens kulturelle og
mediemæssige kontekst.
Musiklytning og praktisk musikudøvelse bliver sjovere, jo mere
man ved om den bagvedliggende
teori. Vi vil arbejde med dur-/
mol-systemet, kvintcirklen, akkorder og rytmik. Vi arbejder både
teoretisk og praktisk med musikken: Vi synger og analyserer sange
fra vores sangskat og lytter til og
analyserer de kendte klassikere.
Desuden vil vi komponere små
rytmiske værker.
Musikkens parametre: Melodi, rytme og harmonik (både
akkorder og becifring) vil blive
gennemgået nøje, og det interessante samspil mellem disse tre
parametre vil herefter både berige
musikoplevelsen og musikudøvelsen.
Det er en fordel, at man kender
den allermest basale musikteori, og som støttebog kan det
anbefales at anskaffe Johannes
Grønager: Nøgle til musikken
(forlaget Systime). Tekstmateriale
udleveres.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
44
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm