Program efterår 2019 - Side 53FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Bevidsthedens gåder:
Indføring i bevidsthedsfilosofi
Hold 4025: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(1/10-10/12)
Ved ph.d. Rasmus Thybo Jensen
Bevidsthed er en forudsætning
for, at vi kan tænke, føle og gøre
ting med vilje. Men når vi først
begynder at tænke over, hvad
bevidsthed er, bliver vi nemt viklet
ind i paradokser. Kræver bevidsthed fx, at den, som er bevidst, er
bevidst om at være bevidst? Er
bevidstheden ”inde i hovedet”,
og hvis den er, hvordan kan vores
bevidste sanseoplevelser så allige­
vel give os viden om ”den ydre
verden”? Kan bevidsthed og krop
adskilles, eller er bevidstheds­
tilstande måske simpelthen bare
hjernetilstande? At der findes
andre bevidstheder end vores
egen, er vi normalt ikke i tvivl
om, men hvad beror denne viden
egentlig på?
Kurset giver en indføring i
centrale diskussioner i moderne
bevidsthedsfilosofi.
Litteratur: Shaun Gallagher
& Dan Zahavi: Bevidsthedens
fænomenologi, oversat af Rasmus
T. Jensen (2010, Gyldendal).
mulig nytte/lykke. I den såkaldte metaetik stilles endnu mere
grundlæggende spørgsmål: Kan vi
overhovedet begrunde en objektiv
og universel moral, eller er moral
blot subjektiv og kulturbestemt?
På kurset ser vi på en række
centrale opfattelser i etikken med
udgangspunkt i klassiske teorier
hos bl.a. Platon, Aristoteles, Kant,
Mill, Schopenhauer og Løgstrup.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Indføring i politisk filosofi
Hold 4027: 10 mandage kl. 10.15-12
(2/9-11/11)
Ved BA Claus Christoffersen
Vi tænker ofte ikke over det
velkendte, og vi er vant til at leve
i et politisk samfund. Men hvad
er egentlig et politisk samfund?
Det har ikke altid eksisteret,
men stammer fra polis – fra den
græske bystat. Og lige siden det
opstod, har man reflekteret over,
hvad et politisk samfund er og bør
være. Er mennesket af sin natur et
”politisk dyr” (Aristoteles) og det
statslige fællesskab derfor den
naturgivne og nødvendige ramme
om et godt menneskeliv – eller
er staten kun en menneskeskabt
vedtægt? Hvordan bør staten
styres? De fleste af os er vist
glade for at leve i et demokrati, et
”folkestyre”.
Men hvordan begrunder man,
at det er retfærdigt og bedst?
Hvad svarer man dem, der har
hævdet, at det er de kloge, adelen,
de rige eller præsterne, der bør
styre – snarere end ”folket”?
Kurset slår ned på en række højdepunkter af europæisk politisk
tænkning.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 990 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Indføring i moralfilosofi
Hold 4026: 10 torsdage kl. 10.15-12
(5/9-21/11, ikke 24/10)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
I moralfilosofien undersøges
spørgsmål om det gode og onde
og om vore handlingers moralske
værdi. Der findes en række teorier
om, hvad det gode er, og hvordan
vi bør handle. I dydsetikken ses
indsigt og dannelse som forudsætning for at kunne handle
rigtigt og for at kunne leve et
godt liv. I pligtetikken hævdes det,
at der findes universelt gældende
moralske pligter. Endelig forsøger
nytteetikken at definere det gode
som det, der resulterer i mest
53

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm