Program efterår 2019 - Side 54FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Kunstens filosofi I og II
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
I filosofien indtager kunsten en
særlig plads, da den filosofiske
analyse af kunsten ikke kun siger
noget om, hvad der er skønt,
smukt og ophøjet, men også
noget om, hvad filosofien selv er.
Filosofi og kunst har altid stået i
et tæt vekselforhold, hvad enten
kunst er blevet udpeget som
modsætning til erkendelse eller
som et særligt privilegeret sted
for erkendelse.
I: Indføring i filosofisk æstetik fra
Platon til Schopenhauer
Hold 4028: 10 onsdage kl. 10.15-12
(4/9-20/11, ikke 23/10)
II: Indføring i filosofisk æstetik fra
Nietzsche til i dag
Hold 4029: 10 mandage kl. 10.15-12
(2/9-11/11)
På kurset tager vi udgangspunkt
i Platons digterkritik og Aristoteles’ bestemmelse af kunstens
opdragende virkning. Vi ser på
middelalderens religiøse æstetik
og på renæssancens fokus på
natur og videnskab. Vi undersøger
Kants forståelse af den æstetiske
betragtning som ”interesseløs
skuen”, forbindelsen mellem frihed og kunst hos Schiller, Hegels
åndshistoriske placering af kunsten og endelig Schopenhauers
ophøjelse af musikken.
Kurset begynder med Nietzsches
radikale kritik af den vestlige
filosofi og hans nyfortolkning af
kunstens væsen. Vi fortsætter
med den auratiske kunst hos W.
Benjamin, kunstens kritiske potentiale hos Adorno, Merleau-Pontys overvejelser over maleren og
det kropslige og kunstens centrale
placering hos Heidegger og i
hermeneutikken. Endelig vil vi se
på Danto, Eco, Kunderas romankunst og på kunstens skabelse af
verdener hos N. Goodman.
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 990 kr.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
flygte i 1933, fx Adorno, Benjamin,
Bloch – og Arendt selv.
I dag forvitrer efterkrigstidens
orden, så også for os er det interessant at se, hvad man tænker,
når gårsdagens tanker ikke automatisk har gyldighed længere.
EMNEKURSER
Hvad tænker man, når verden af i
går bryder sammen – tanker i og ud
af Weimarrepublikken
Hold 5040: 10 onsdage kl. 11.15-13
(18/9-27/11)
Ved BA Claus Christoffersen
”Kæden er knækket og et tomt
rum, en form for historisk
ingenmandsland, kommer op
til overfladen”. Sådan beskriver
Hannah Arendt Europa i 1918:
Enorme riger bryder sammen,
kejsere og konger afsættes, og den
gamle generation har ingen autoritet længere hos de unge, der
oplevede massakrerne i krigens
skyttegrave. Intet sted opleves
dette stærkere end i Weimarrepublikkens Tyskland. ’Verden af i går’
er brudt sammen, og man skal på
ny finde ud af, hvordan alt hænger
sammen. Det kommer der en
utrolig spændende tænkning ud
af, både i Weimarrepublikken,
men også udenfor, da nogle af
de mest spændende tænkere må
54
Sted: Øregaard Museum,
Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup
Pris: 1154 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm