Program efterår 2019 - Side 55FILOSOFI OG IDEHISTORIE
Spinozas Ethica
Hold 5041: Lør-søn kl. 10.15-16
(26/10-27/10)
Ved lektor em., mag.art. Poul
Lübcke, Københavns Universitet
Ethica er et af filosofihistoriens
absolutte hovedværker. Spinoza
(1632-1677) var færdig med bogen
i 1675, men undlod klogeligt at
udgive den, da dens forsvar for
panteisme og kosmisk determinisme var i modstrid med både
katolicismen og protestantismen
– for ikke at tale om jødedommen
og islam. Værket fik derfor ikke
den store indflydelse i samtiden,
men blev genopdaget i slutningen af 1700-tallet og øvede stor
indflydelse på de tyske idealister
Fichte, Schelling og Hegel. Udover
at præsentere en gennemarbejdet metafysisk tolkning af Gud,
naturen og mennesket peger det
på, hvordan en metafysisk indsigt
kan bringe mennesket frem til
visdom og indre ro.
Kurset er en værklæsning,
der kombinerer nærlæsning af
udvalgte passager med overblik
og perspektiveringer. Deltagerne
bedes købe den danske udgave
antikvarisk eller låne den på
biblioteket.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 594 kr.
Sjælens skyggesider:
Acedia, melancholia og fortvivlelse
Hold 5042: Lør-søn kl. 10.15-16
(23/11-24/11)
Ved lektor em., mag.art. Poul
Lübcke, Københavns Universitet
Idehistorisk gennemgang af, hvordan filosoffer, kunstnere, læger og
teologer har tolket det menneskelige mismod. Hos grækeren
Hippokrates (ca. 400 f.Kr.) tolkes
de fire temperamenter (flegmatikeren, kolerikeren, sangvinikeren
og melankolikeren) overvejende
fysiologisk. I urkristendommen
ses ”acedia” og den dermed forbundne livslede som en dødssynd.
I renæssancen begynder de fire
temperamenter at optræde i
kunsten i forbindelse med læren
om sjælens afhængighed af planeterne, og melankolien knyttes
til planeten Saturn. I 1800- og
1900-tallet konkurrerer en psykologisk tolkning af melankoli
og tungsind med en eksistentiel
tolkning af fænomenet som en
form for fortvivlelse.
Vi gennemgår tekster af bl.a.
Thomas, Shakespeare, Kierkegaard
og Benjamin og analyserer Dürers
stik Melancolia (1514) og Lars von
Triers film af samme navn fra 2011.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 594 kr.
Kierkegaards Philosophiske Smuler
Hold 5043: Lør-søn kl. 10.15-16
(18/1-19/1 2020)
Ved lektor em., mag.art. Poul
Lübcke, Københavns Universitet
Kurset er en værklæsning af Philosophiske Smuler, som Kierkegaard
udgav under pseudonymet Johannes Climacus. Værket er sammenlignet med andre af Kierkegaards
skrifter relativt let tilgængeligt.
Det modstiller en humanistisk
forståelse af mennesket som
et væsen, der har sandheden
i sig, og en kristen opfattelse
af mennesket som syndigt (og
derved ”levende i Usandheden”).
Fra en humanistisk synsvinkel er
Sokrates det store forbillede, der
ved at fungere som eksistentiel
fødselshjælper hjælper mennesket med at finde sandheden i sit
liv. Fra en kristen synsvinkel skal
mennesket derimod først gennem
mødet med Gud (Kristus) frelses
fra den usandhed, det befinder
sig i. Det giver to vidt forskellige
opfattelser af, hvad eksistentiel
meddelelse går ud på, og kaster
derved lys over hele Kierkegaards
forfatterskab.
Tekstgrundlag: Philosophiske
Smuler, udgivet i Søren Kierkegaards Skrifter (1997 hos Gad,
senere paperback hos Gyldendal).
Findes også gratis som online-udgave: www.sks.dk
Kurset er en sluttet helhed,
men kan samtidig fungere som
en god introduktion til et ugekursus i maj 2020 om Kierkegaards
Uvidenskabelig Efterskrift til de
Philosophiske Smuler, som afholdes i privat regi i Italien.
Se hjemmesiden:
https://www.platonopolis.eu/
kierkegaards-efterskriften/
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 594 kr.
55

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm