Program efterår 2019 - Side 56FILOSOFI OG IDEHISTORIE
UGEKURSER
Den eksistentielle filosofi
Hold 5044: Man-fre kl. 10.15-14.45
(20/1-24/1 2020)
Ved ph.d., MHH Anders Dræby
Sørensen
Den eksistentielle filosofi er en af
de dominerende retninger indenfor moderne filosofi. Den sætter
fokus på det enkelte menneskes
levede liv og har derfor samtidig været den mest populære
udenfor de snævre akademiske
kredse. Eksistensfilosofien sætter
vores tilværelse i centrum og
spørger, hvad der er af afgørende
betydning for vores liv, hvordan vi
opnår en meningsfuld tilværelse,
og hvordan vi bliver os selv. Den
eksistentielle filosofi er særlig
knyttet til Danmark, eftersom den
blev født i København med Søren
Kierkegaard.
Kurset viser, hvordan den
eksistentielle filosofi er mere
relevant end nogensinde og giver
et udførligt indblik i dens historie;
det inddrager Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Camus, de
Beauvoir, Merleau-Ponty, Buber,
Levinas og Arendt.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1.188 kr.
Fra disciplin til ledelse:
Foucault om moderne hyrdemagt
Hold 5045: Man-fre kl. 10.15-14.45
(13/1-17/1 2020)
Ved BA Claus Christoffersen
”Man kan naturligvis ikke gøre
menneskene frie uden først at
afrette dem”, hævder den franske
filosof Michel Foucault. Og når
mennesket først er frit, skal det
med det samme under ledelse – og selvledelse. For det skal
lære at styre sig – og styre sig
på en bestemt måde. Vi følger
den disciplinering af mennesket,
der finder sted i nyere tid, og
som er forudsætningen for den
moderne frihed. Men vi følger
også, hvordan det frie menneske
kommer under en ledelsesform,
56
som henter sin inspiration fra den
ældgamle hyrdemagt, der via den
kristne kirke kommer ind i den
europæiske civilisation.
Hyrdemagten skal i moderne
tid ikke føre til frelsen i det evige
liv, men sikre mennesket den
verdslige frelse: Sikkerhed, velstand og sundhed. Men hvordan
harmonerer det med tanken om
den autonome borger, der – kun
begrænset af loven – skaber sin
egen tilværelse?
sætter den ind i en større sammenhæng.
Litteratur: F. Nietzsche: Hinsides
godt og ondt (2002, Det lille
Forlag).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1.188 kr.
Ved ph.d. Rasmus Thybo Jensen
Nietzsches Hinsides godt og ondt
Hold 5046: Man-fre kl. 10.15-14.45
(13/1-17/1 2020)
Ved ph.d. Martin PasgaardWesterman
Friedrich Nietzsches værk Hinsides
godt og ondt (1886) står centralt
i hans sene forfatterskab. I sin
vanlige aforisme-stil spørger han
her med skarp tunge bagom vores
moralske fordomme, der ifølge
Nietzsche ikke bare er forløjede
og hykleriske, men udgør en
overtro, der rækker langt ind i
vores opfattelse af os selv og
verden, videnskaben, sandheden
og erkendelsen.
Han kritiserer især sandheds-overtroen og jeg-begrebet
som fundamentale illusioner.
Han opstiller sin lære om viljen
til magt og udkaster en fremtidens filosofi, der betoner livsbekræftende perspektiver i stedet
for kristendommens nej-sigen
og længsel efter frelse. Vi går i
dybden med Nietzsches tekst og
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1.188 kr.
Merleau-Ponty og Wittgenstein – en
forestillet filosofisk dialog
Hold 5047: Man-fre kl. 10.15-14.45
(6/1-10/1 2020)
Merleau-Ponty og Wittgenstein
er to af de mest indflydelsesrige
filosoffer fra det 20. århundrede.
De mødtes aldrig i levende live,
men på kurset sætter vi de to
stævne til en samtale om sprog,
virkelighed, sansning og moral.
De var begge optaget af klassiske
filosofiske problemer, men arbejdede på at vise os, hvordan disse
problemer opstår i kraft af en
række problematiske antagelser
om forholdet mellem sansning,
sprog og virkelighed.
Vi vil især se på deres skarpe
kritik af opfattelsen af bevidsthed
som noget indre og privat, af
opfattelsen af sprog som værende
blot tankens ydre klædedragt, og
af opfattelsen af sansningen som
uafhængig af sproget. Undervejs
ser vi nærmere på Merleau-Pontys
kropsopfattelse og Wittgensteins
praksisbegreb. Vi inddrager danske oversættelser af de to samt
nyere forskning om forholdet
mellem dem.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 1.188 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm