Program efterår 2019 - Side 57FILOSOFI OG IDEHISTORIE
FORELÆSNINGSRÆKKER
Åndsbegrebets og åndelighedens
idehistorie fra oldtiden til i dag
Hold 1020: 5 torsdage kl. 18.15-20
(31/10-28/11)
Ved ph.d., MHH Anders Dræby
Sørensen
Begreber som ånd og åndelighed har vundet meget frem i de
senere årtier. Nogle ser det som
et tegn på, at vi lever i en åndløs
tidsalder, hvor kulturen ikke længere giver plads til ånd. Andre ser
det som et udtryk for, at interessen for ånd og åndelighed vokser
blandt danskerne og i det øvrige
Vesten. Men hvad er ånd og åndelighed overhovedet for noget?
Forelæsningsrækken forsøger at
besvare spørgsmålet ved at tage
på en opdagelsesrejse, der strækker sig fra oldtidens egyptiske
visdomstradition og frem til i dag.
Vi kommer både omkring Vestens
og Østens filosofi og visdom og
ser på, hvordan åndsbegrebet har
udviklet sig igennem historien.
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.
Arbejde, forbrug og pluralisme:
Hannah Arendts politiske tænkning
Hold 1021: 5 torsdage kl. 18.15-20
(5/9-3/10)
Ved BA Claus Christoffersen
Filosoffen Hannah Arendt
(1906-1975) repræsenterer et af
de stærkeste bud på en politisk tænkning, der kan svare på
udfordringen efter murens fald.
Hun går på tværs af sædvanlige
højre/venstre-skel og hævder, at
den marxistiske tænkning og den
økonomiske liberalisme er fælles
om at sætte arbejde og forbrug i
centrum, hvilket er fatalt.
Dels truer forbruger- og arbejdssamfundet eksistensen af en
stabil verden, der er forudsætningen for, at mennesket kan udfolde
sig som selvstændigt individ.
Dels forsvinder det politiske
fællesskab, når økonomien bliver
omdrejningspunkt for menneske
og samfund. Men det politiske
samfund er forudsætningen for
pluralismen, og det er pluralismen, der muliggør, at mennesket
kan eksistere som særegent
individ og ikke som flokdyr eller
massemenneske.
1. Hannah Arendts liv
2. Mennesket som politisk væsen
eller økonomisk og socialt dyr
3. Arbejdets og forbrugets dominans i den moderne verden
4. Den stabile menneskelige
verden og hvorfor den er truet i
dag
5. Pluralisme, handling og tænkning og det ondes banalitet
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.
57

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm