Program efterår 2019 - Side 61HISTORIE
HISTORIE
EMNEKURSER
ANTIKKEN
GRUNDKURSUS
Myter og mennesker
Hold 5048: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(10/9-19/11)
Grækenland
Hold 4030: 10 onsdage kl. 14.15-16
(11/9-20/11)
Ved mag.art. Ulla Rald, ekstern
lektor, cand.mag. Henrik Fich,
Københavns Universitet og cand.
mag. Hanni Hartmann Hansen
Kurset giver indsigt i nogle af de
grundlæggende metoder og synsvinkler, man anvender, når man
beskæftiger sig med den antikke
græske kultur, fra Kreta og Mykene i forhistorisk tid over arkaisk
tid og klassisk tid til Alexander
den Store.
Vi har arvet meget fra det
klassiske Grækenland, og meget
forekommer os bekendt, men
samtidig er kulturen på flere områder fremmedartet for os. Kurset
er lagt bredt an og omfatter emner indenfor såvel historie, litteratur, sprog, religion og filosofi som
kunst, arkitektur og håndværk.
Deltagerne får mulighed for at
danne sig et overblik over fagets
mange skriftlige og arkæologiske
kilder og for at stifte bekendtskab
med nogle af de vigtigste monumenter samt de centrale litterære
genrer.
Museumsbesøg indgår i kurset
(evt. entré afholdes af kursisterne), og en tekstsamling sælges på
holdet.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Ved mag.art. Christian Halvgaard,
mag.art. Ulla Rald og ekstern
lektor, mag.art. Thyge C. Bro, DIS
Guder og myter var en naturlig
del af hverdagen for antikkens
mennesker. Gennem kunsten,
arkitekturen og litteraturen får vi
indblik i gudeverdenen og dens
betydning for menneskenes tilværelse og deres opfattelse af egen
verden. Guderne skulle dyrkes, og
ritualer overholdes. Mysteriereligionerne var meget populære
med store helligdomme, men vi
ved meget lidt om dem.
Kurset giver en generel introduktion til myter i almindelighed
og antik mytologi i særdeleshed.
Vi læser de græske myter om
verdens skabelse og de første
mennesker. Vi ser desuden eksempler på, hvordan myterne indgik i
det antikke samfund og gudernes
virkeområde, fx angående Zeus,
Dionysos og Apollon.
Vi ser på myterne, der relaterer
sig til grundlæggelsen af Athen
og Rom, og holder dem op mod
arkæologien.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Hellenismen: Fra Alexander til
Augustus
Hold 5049: 10 torsdage kl. 16.15-18
(5/9-14/11)
Ved ekstern lektor, mag.art. Thyge
C. Bro, DIS, cand.mag. Liv Carøe
og cand.mag. Sebastian Maskell
Andersen
Med Alexander den Stores død
i 323 f.Kr. faldt hans store rige
fra hinanden. Men ud af kaos
voksede en livskraftig samlende
kultur omkring den østlig del af
Middelhavet. Kunsten nåede nye
højder med en høj grad af individualisme, og byer som Efesos
og Pergamon samt øen Rhodos
blev nye centre. De fik uvurderlig
betydning for videreførelsen af
græsk kultur og tankeverden. De
var førende kulturcentre sammen
med Alexandria og Athen.
Med et nyt syn på verden
dukkede også nye religioner op
i den græske kulturs lande. Rom
fik stigende magt i de gamle
græske områder med erobring af
Makedonien, de fik testamenteret
Pergamon og de tog Egypten ved
krig og kærlighed. Hellenismen
skal sammen med arkæologiske
fund ses via filosoffer og kome­
dier, der giver os et levende billede
af, hvordan livet formede sig.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
De onde, de gode og de grusomme:
Romerske kejsere
Hold 5050: 10 onsdage kl. 12.15-14
(4/9-13/11)
Ved mag.art. Ulla Rald, ekstern
lektor, cand.mag. Liv Carøe,
Københavns Universitet og lektor,
mag.art. Thyge C. Bro, DIS
Var de blot onde eller gode – de romerske kejsere? Eftertiden har ofte
sat dem i faste kategorier, men det
afhænger af øjnene, der ser eller
læser. Samt hvordan det fortolkes.
Vi fokuserer på tiden fra Caesar
til Domitian, den julisk-claudiske
og den flaviske slægt. Her har
nutiden efterhånden ændret synet på fx Nero og forsøgt at finde
mening i hans galskab. Andre
kejsere ser virkelig grusomme ud,
fx Caligula, men hvor langt tør vi
stole på kilderne?
Store monumenter og litterære
værker indgik i kejserens propaganda. Mønter bragte kejserens
budskaber ud i riget. Kejserportrætter blev stillet op, men
lignede de? Hvordan blev kejserne
opfattet, og hvordan ville de gerne
opfattes?
Vi vil udforske både skulptur
og litteratur og dykke ned i både
lovprisninger og smædeskrifter.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
61

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm