Program efterår 2019 - Side 62HISTORIE
HISTORIE
Studieleder: Mag.art. et cand.mag.
Peter Busch-Larsen
GRUNDKURSER
Det faraoniske Egyptens historie
og kultur
Hold 4031: 10 torsdage kl. 12.15-14
(5/9-14/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Vi vil i løbet af kurset behandle
den egyptiske historie og kulturelle udvikling fra forhistorien til
romertiden. Undervejs beskæftiger vi os med landet langs Nilen
og det egyptiske folk; monarkiet,
præsteskabet og hæren, guder og
myter; død og begravelse, kunst, arkitektur og litteratur, imperialisme
og mødet med andre kulturer, køn
og seksualitet, moral og etik, lov
og ret. Der er gjort mange helt nye
fund og opdagelser i de seneste år.
Hvordan supplerer arkæologi og
historie hinanden for at skaffe os
et indblik i den faraoniske oldtid?
Kurset sigter mod at gøre kursisten bevidst om, hvilke muligheder
der er for at forstå den gamle
egyptiske civilisation.
Anbefales: Torben Holm-Rasmus­
sen: Politikens bog om det gamle
Egypten (2003) (Bogen er p.t.
udsolgt fra forlaget, men kan enten
lånes eller anskaffes antikvarisk).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Verdenshistorie I:
Fra oldtid til r­ enæssance,
reformation og enevælde
Hold 4032: 10 onsdage kl. 12.15-14
(4/9-13/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvis vi skal forstå vores samtid,
må vi kende historien. Dette
kursus har til formål at etablere
et grundlæggende kendskab til de
overordnede linjer og de væsentlige tildragelser og skikkelser i
verdenshistorien. Kurset tager
sin begyndelse i oldtiden og
fører deltagerne ud i verden og
op gennem tiden. Vi beskæftiger
os med: Statens og samfundets
tilblivelse i Ægypten og Mesopotamien, antikkens Grækenland og
den hellenistiske verden, romernes republik og verdensimperium,
Kina og mongolerne, Mogulriget
i Indien, osmannerne, afrikanske
kongeriger, folkevandringerne,
korstogene og middelalderens
konger, kirke og aristokrati frem til
reformationen, de store opdagelsesrejser og den europæiske
ekspansion samt tilblivelsen af
de enevældige magtstater. Kurset
er første del af to indføringer i
verdenshistorien.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Benedicte Fonnesbech-Wulff
og Palle Roslyng-Jensen: Historiens
Lange Linjer (2007, Gyldendal).
Sted: Studieskolen, Borgergade 12,
1300 København K
Pris: 990 kr.
Verdenshistorie II:
Fra de store revolutioner til i dag
Hold 4033: 10 tirsdage kl. 14.15-16
(3/9-12/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Vi beskæftiger os med den
videnskabelige revolution i
1500-1600-tallet med Galileo,
Tycho Brahe og Kopernikus. Et
nyt menneske- og samfundssyn
opstår i oplysningen med bl.a.
Voltaire, Holberg og Rousseau.
Derpå kommer de amerikanske
og franske revolutioner med
Washington, Marie Antoinette og
Robespierre. Vi ser overgangen fra
muskelkraft til dampteknologi,
hvor stor økonomisk vækst også
giver alvorlige sociale problemer.
Storbyers, nationalstaters og ideologiers fremvækst, de borgerlige
revolutioner i 1830 og 1848, og
nationalisme fører os frem til
imperialismen, 1. Verdenskrig og
Den Russiske Revolution. Verdenskrisen og diktaturernes epoke
bringer os frem til 2. Verdenskrig,
afkolonisering, Den Kolde Krig
og verdenen i opbrud i 1989 og
efter 9/11 2001. Vi slutter med det
globale samfund, miljøet og årtusindskiftets nye udfordringer.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Benedicte Fonnesbech-Wulff
og Palle Roslyng-Jensen: Historiens
Lange Linjer (2007, Gyldendal).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
62

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm