Program efterår 2019 - Side 63HISTORIE
Danmark under enevælden
Hold 4034: 10 mandage kl. 14.15-16
(2/9-11/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
I 1660 faldt det gamle rigsrådsstyre, og enevælden indførtes.
Kongeloven blev givet i 1665, og
den var frem til 1849 det statsretlige grundlag for styreformen.
Kongen havde nu al magt og var
kun ansvarlig overfor Kongeloven.
Hvordan udviklede enevælden sig
fra begyndelsen og op gennem
1700-tallet, hvor den oplyste enevælde fejrede sine triumfer med
reformerne sidst i 1700-tallet?
Hvem var det, der styrede i den
enevældige konges navn, og hvordan styrede de? Hvordan havde
kirken, hæren, skolerne, handlen
og bønderne det?
Kurset følger udviklingen af
stat og samfund i Danmark, centralt og lokalt, frem til forandringerne med landboreformerne,
stænderforsamlingerne i 1831 og
kritikken af enevælden i 1840’erne.
Til sidst ses der på enevældens
fald i 1849 og dens arv i eftertiden.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Globalhistorie: Hvordan blev den
moderne verden til?
Hold 4035: 10 mandage kl. 12.15-14
(2/9-11/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvordan har verden hængt
sammen op igennem historien? Hvorfor kom nogle lande
foran andre i den teknologiske
udvikling? Hvilken rolle spillede
Afrika og afrikanere i skabelsen
af den moderne verden? Hvad
har verdensreligionernes rolle
været? Hvordan har mennesket
og naturen samvirket i at skabe
historien? Vi ser på den lille istid
og heksebrændinger, kulturmøder
i Amerika, Kina, og Indien, slaveri
og slavehandel og på den spanske
syge som den industrialiserede
verdens ’sorte død’. Nøglen er
forbindelser i tid og rum mellem
befolkninger og kulturer. I fokus er
verdensomspændende begivenheder som imperiedannelse, pest,
klimaforandring, folkevandring,
handel, overførelse af nye ideer
og teknologier, industrialisering,
vækst i byer og befolkninger samt
modernisering.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Den mystiske verden.
Dansk senmiddelalder
Hold 4036: 5 lørdage kl. 10.15-14
(7/9, 21/9, 28/9, 12/10, 26/10)
Ved ph.d. Torben Svendrup
Hvordan så det middelalderlige
menneske verden? Det middelalderlige menneske opfattede
verden anderledes, end vi gør.
De levede i en verden, hvor de
var truet af drager, basilisker og
djævle. Hvor havfruer og nisser
både kunne hjælpe og ødelægge
livet for datidens bønder. Det
er denne verden, vi skal ind i til
efterårets lørdagsundervisning
om middelalderen.
Vi kommer til at beskæftige os
med troslivet, kirker og klostre,
helgener, engle, dæmoner, biskopper og præster, munke og nonner.
Vi skal se på datidens opfattelse
af drager, basilisker, mennesker
med hovedet i brystet, havfruer
og nisser, magi og trolddom, og vi
skal undersøge, hvorfor vi alle bør
frygte troldkællingen.
Undervisningen tager afsæt i
Torben Svendrup: Magi og Trolddom (2019, Forlaget Ådalen).
Sted: Søndre Campus
Pris: 990 kr.
63

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm