Program efterår 2019 - Side 64HISTORIE
EMNEKURSER
Grønland i fugleperspektiv
Hold 5051: 5 tirsdage kl. 12.15-14
(3/9-1/10)
Ved cand.mag. Drude Aviaja Becky
Larsen
Grønland er et land, der er
sammensat af mange lag, og på
dette kursus vil vi beskæftige os
med et udsnit af de kulturelle
særpræg: De historiske, sproglige
og musikalske. Det særlige ved at
skulle klare sig i meget små samfund under pres fra naturen har
været med til at danne trommesangstraditionen, som udfyldte
nogle specifikke sociale behov.
I et moderne samfund er også
behovet for uddannelse vigtigt
for at kunne drive landet effektivt.
Det grønlandske sprog fortæller
os om, hvor stort behovet for sammenknytning har været. Grønlandsk er det sprog i verden med
de længste ord, fordi man kan sige
en hel sætning med kun et ord –
og vi vil få indsigt i, hvordan dette
kan lade sig gøre. Den pan-arktiske myte om den forældreløse
Kaassassuk fortæller dels om et
samfund, hvor fællesskabet var
harmonisk, men også dysfunktionelt, alt efter hvilken historisk
udgave af den man ser på.
1. Grønlands forhistorie fra
Saqqaq til Thulefolket
2. Det moderne grønlandske samfund og behovet for uddannelse
3. Trommesangstraditionen og
dens rolle i samfundets opretholdelse
4. Grønlandsk sprog
5. Kaassassukmyten før og nu
– en historie om individ og
fælleskab i konflikt
Sted: Kulturhus Indre by ,
Charlotte Ammundsens Plads 3,
1359 København K
Pris: 495 kr.
64
Mellemøstens moderne historie
Hold 5052: 10 fredage kl. 10.15-12
(6/9-15/11)
Ved cand.mag. Deniz Serinci
På dette kursus vil vi se på Mellemøstens moderne historie fra
1. Verdenskrig og frem. Vi tager
udgangspunkt i Israel-Palæstinakonflikten, de statsløse kurdere i
Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien samt
den moderne jihadisme, som den
kommer til udtryk i al Qaeda og
Islamisk Stat. Hvad er de underliggende årsager til fx Islamisk Stats
fremkomst? Hvordan ser fremtiden ud for Islamisk Stat og al
Qaeda? Udgør jihadismen en reel
trussel mod Vesten? Endvidere vil
vi også komme ind på golflandene med Saudi-Arabien i spidsen.
Det Arabiske Forår – som det
kom til udtryk i bl.a. Syrien, Egypten og Bahrain – vil ligeledes blive
behandlet. Hvad har det bragt af
forandringer her otte år efter? Har
’foråret’ indfriet de oprindelige
demonstranters forventninger?
Sidst, men ikke mindst, vil vi se på
USA’s rolle i regionen.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
1. Verdenskrig
Hold 5053: 10 fredage kl. 10.15-12
(6/9-15/11)
Ved cand.mag. Kenneth Kølle
1. Verdenskrig, også kaldet ”urkatastrofen”, rasede fra sommeren
1914 og frem til det sene efterår
1918. Det var først og fremmest en
europæisk krig, men den bredte
sig snart til stormagternes kolonibesiddelser. Krigen blev den første
fuldstændigt industrielle krig med
brug af nye våbenteknologier. Og
den blev ikke bare voldsom med
store tab af menneskeliv, men også
kostbar for fire imperier, som med
krigen mødte deres endeligt.
På kursets første del vil vi
analysere krigens forudsætninger,
Juli-krisen, entente- og centralmagterne, krigens fronter i vest
og øst samt Jyllandsslaget.
På kursets anden del vil vi analysere krigens globalisering, hjemmefronten, luftkrigen, slagene ved
Verdun og Somme, den russiske
revolution, Versailles-freden og
krigens betydning.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm