Program efterår 2019 - Side 65HISTORIE
det med maurernes rige kultur
og samfund. Ud fra et socialhistorisk perspektiv og ved hjælp af
skriftlige og ikke-skriftlige kilder
forsøger vi at skabe et billede af,
hvilket land Al-Andalus var.
Kurset vil bl.a. have fokus på
maurernes samfundsopbygning,
deres forhold til livet, litteratur,
arkitektur og sameksistens med
deres kristne og jødiske samtidige, samt hvilken rolle maurernes
arv har betydet i Spanien og for
menneskeheden.
Den Kolde Krig
Hold 5054: 10 fredage kl. 12.15-14
(6/9-15/11)
Ved cand.mag. Kenneth Kølle
Den Kolde Krig er betegnelsen for
det anspændte forhold mellem
øst og vest efter 2. Verdenskrig
og frem til Sovjets opløsning.
Konflikten var flerdimensional og
udover at involvere et voldsomt
våbenkapløb, som ikke resulterede
i en direkte militær konfrontation
mellem hovedaktørerne, men som
i stedet blev udkæmpet som stedfortræderkrige, så var Den Kolde
Krig også en ideologisk kamp
mellem to systemer, en kamp om
sjælene. Den Kolde Krig kan deles
op i tre faser.
I den første del vil vi berøre
emner som Berlin, NATO og Warszawa-pagten, terrorbalancebegrebet samt Cuba-krisen.
På kursets anden del vil vi bl.a.
beskæftige os med Vietnamkrigen
og SALT. Endelig vil vi på kursets
tredje del analysere Reagans
stjernekrigsprojekt, Gorbatjov og
Berlinmurens fald.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Fra boerkrig til brexit: Det Britiske
Imperiums historie fra 1898 til i dag
Hold 5055: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(3/9-12/11)
Ved ekstern lektor, ph.d. Michael
Langkjær, Københavns Universitet
Hvordan gik Det Britiske Imperium
fra at være verdens førende kolonimagt til at være blot et nostalgisk
minde? Efter hårde kampe kom
Storbritannien sejrrig ud af begge
verdenskrige, men med stor gæld
til USA. Ved at omdøbe imperiet
til ’Common­wealth’ søgte man at
bøde for den afkolonisering, der
skete som følge af selvstændighedsbevægelsen i ’Imperiets juvel’,
Indien og kriser i Palæstina, Suez,
Malaysia og Kenya. Den ændrede status som ’Lille England’, og
EU-medlemskabet har ført til en
identitetskrise og opblussen af
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Præsident Reagan, Helmut Schmidt
og Berlins borgmester Richard von
Weizsaecker, 1982
neo-kolonial patriotisme, fx under
Falklandskrigen. Tony Blairs forsøg
på at brande ’Cool Britannia’ som
en hip og multikulturel nation og
krisen i den britiske union med
skotternes ønske om løsrivelse og
senest brexit får os til at overveje,
hvilke konsekvenser imperiet og
dets afvikling har haft for Storbritannien.
Kursisterne bedes købe eller
låne: Helle Folkersen: Det Britiske
Imperium – fra Englands ekspansion til Commonwealth (2015,
Systime).
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
Al-Andalus (maurernes Spanien):
Fra 711 til 1492
Hold 5056: 10 fredage kl. 12.15-14
(20/9-29/11)
Ved cand.scient.soc. Miguel
Campos
Slaget ved Guadalete i år 711 kom
til at markere slutningen af Den
Visigotiske Stat på Den Iberiske
Halvø, og i de følgende 750 år
bosatte maurerne sig på Den
Iberiske Halvø. Under maurernes
styring var Den Iberiske Halvø en
af de mest velstående regioner i
hele verden. Navne som Averröes,
Al Hambra og Córdoba er forbun-
Kinas lange vej til det 21. århundrede
Hold 5057: 4 mandage kl. 18.15-20
(2/9-23/9)
Ved cand.mag. Otto Leholt
Fra at være et ludfattigt bondesamfund i 1970’erne er Kina i dag
blevet verdens næststørste økonomi. Hvordan er det sket? Kinas
moderniseringsproces har ikke
blot været præget af revolutioner
og kaos, men også en høj grad
af kontinuitet fra Kinas tidligste
herskerdynastier.
På kurset vil vi trække de
store linjer op fra den kinesiske
civilisations grundlæggelse, over
kejserdynastierne og frem til det
moderne Kina i dag.  
1. Den kinesiske kulturs rødder,
daoisme, konfucianismen og
etableringen af det første kejserrige
2. Det sidste kejserrige og mødet
med europæerne, opiumkrigen
og kejserrigets fald. Den kinesiske republik 1912. 19. maj-bevægelsen og borgerkrigen mellem
Kinas Kommunistiske Parti og
Goumindang
3. Den Kinesiske Folkerepublik
1949, Det Store Spring Fremad
og Kulturrevolutionen
4. Kina efter Mao - økonomiske
reformer, Tiananmen 1989, og
Kinas politiske og økonomiske
udvikling frem til i dag
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 396 kr.
65

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm